Η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ανάκαμψης μετά την έναρξη του πολέμου

Του Δρος Αμβρόσιου Προδρόμου*

Τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) σχετικά με μια σειρά από θέματα που αφορούν την κατάσταση της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν φέρει στην επιφάνεια ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που έχουν αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, σε αυτή την ανάγνωση και ανάλυση των οικονομικών δεδομένων θα πρέπει να υπάρξει κατανόηση για το τι συμβαίνει στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ένωσης, αφού η απόδοσή τους επηρεάζει άμεσα την οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις άλλες χώρες. Αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να παραγνωριστεί είναι η επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία και πώς αυτή η σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ/Ουκρανίας από τη μια και Ρωσίας από την άλλη, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα στην Ένωση, κυρίως σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η ανάπτυξη στην Ένωση από την ημέρα έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία κυμαίνεται από το 0,8% που επιτεύχθηκε τον Ιούλη του 2022 μέχρι και το αρνητικό -0,1% τον Ιανουάριο του 2023. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2023 η ανάπτυξη έχει μείνει κατά κόρον καθηλωμένη στο 0,1%, κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι η Οικονομία της Ένωσης αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ανάκαμψης μετά και την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτή η αδυναμία φέρνει στην επιφάνεια το αποτέλεσμα των πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, τόσο της ηγεσίας της Ένωσης σχετικά με τα τεράστια ποσά που δίνονται στην καταδικασμένη προς εξαφάνιση και πλήρως διεφθαρμένη Ουκρανίας, όσο και τις εξαιρετικά αντιφατικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σε σχέση με τις συνεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων.

Η ισχυρότερη οικονομία της Ένωσης, αυτή της Γερμανίας, η οποία συνεισφέρει πέραν του 20% στο ΑΕΠ της Ένωσης, έχει κατά τη διάρκεια τής υπό εξέταση περιόδου σημειώσει τα ίδια περίπου αποτελέσματα, κάτι το οποίο σίγουρα επηρεάζει την ανάπτυξη και των υπόλοιπων κρατών. Πιο συγκεκριμένα, το ισχνό 1% του Μαρτίου 2022 αποτέλεσε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης με το αρνητικό -0,4% του Ιανουαρίου 2023 να αποτελεί το χειρότερο επίπεδο ανάπτυξης της χώρας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα πρώτα δύο τρίμηνα της Γερμανίας είναι αρνητικά, με τη χώρα να βρίσκεται μπροστά στο φαινόμενο της επίσημης οικονομικής ύφεσης. Σίγουρα αυτό θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό για την οικονομία της Ένωσης, αλλά αυτά είναι τα αποτελέσματα των αποφάσεων της χώρας.

Λίγο καλύτερα είναι τα δεδομένα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αυτή της Γαλλίας η οποία σε αντίθεση με τη Γερμανία, κατά την ίδια περίοδο δεν έχει σε καμιά περίπτωση αρνητικό ρυθμό ανάπτυξής της, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως θετικό για το μέλλον. Παράλληλα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την τάση, γιατί αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Το 4,4% του Μαρτίου 2022 έχει καταλήξει στο ισχνό 1% του Ιουλίου το 2023, παρ’ όλο που η χώρα βρίσκεται σε πλήρη τουριστική ανάπτυξη, όντως η ισχυρότερη χώρα στον τομέα αυτό. Οι επόμενοι μήνες αναμένονται αρκετά δύσκολοι για τη γαλλική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα.

Η οικονομία της Ένωσης βρίσκεται για ακόμα μια φορά μπροστά από δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της οικονομίας της. Μια σειρά αναλυτών σε παγκόσμιο επίπεδο, για μήνες τώρα είχαν προειδοποιήσει για τις αρνητικές συνέπειες σχετικά με την άνευ όρων στήριξη στην Ουκρανία, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις της συνεχόμενης αύξησης των επιτοκίων. Όλα τα πιο πάνω δεν μπορούν να αγνοηθούν, η αβεβαιότητα δεν ήταν τόσο μεγάλη ούτε κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης του 2007-2013 ούτε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Φαίνεται ότι η Ένωση δεν μαθαίνει από τα λάθη της με αποτέλεσμα το κάθε κράτος-μέλος να παίρνει τον δικό του δρόμο σε συγκεκριμένα θέματα.

*Ακαδημαϊκός, [email protected]

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy