Περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα είναι συγκεντρωμένοι σε πέντε τομείς της οικονομίας:

Εμπόριο, παροχή υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης, δημόσια διοίκηση και άμυνα, κατασκευές και επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.

Επίσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας, από τους 21 τομείς που περιλαμβάνει η οικονομία, οι οκτώ είναι ανδροκρατούμενοι και οι τέσσερις γυναικοκρατούμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2018 ο ετήσιος μέσος όρος των εργαζόμενων οι οποίοι βρίσκονταν στην απασχόληση ανήλθε σε 400.878 πρόσωπα. Ο τομέας ο οποίος απασχολεί τους περισσότερους εργαζομένους είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, περιλαμβανομένης της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (74.328), ενώ ακολουθούν οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (35.034), η δημόσια διοίκηση και άμυνα (34.287), οι κατασκευές (33.677) και οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (31.275). Μάλιστα οι πιο πάνω πέντε τομείς συγκεντρώνουν περισσότερους από τους μισούς εργαζομένους (208.601 από τους 400.878).

Επίσης, στην άλλη πλευρά της κλίμακας οι τομείς με τους λιγότερους εργαζομένους είναι τα ορυχεία και λατομεία (470), οι δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων (1.401) και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (1.885).

Οι ανδροκρατούμενοι τομείς

Σε οκτώ από τους 21 τομείς της οικονομίας το ποσοστό των ανδρών αγγίζει ή/και ξεπερνά το 70%.

Συγκεκριμένα, στον τομέα της παροχής νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης απασχολούνται 3.194 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 2.970 είναι άνδρες (ποσοστό 93%) και 223 γυναίκες (7%). Επίσης, στις κατασκευές απασχολούνται 33.677 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 30.462 είναι άνδρες (ποσοστό 90,5%) και 3.215 γυναίκες (9,5%). Ακόμη, στα ορυχεία και λατομεία απασχολούνται 470 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 415 είναι άνδρες (88,3%) και 55 γυναίκες (11,7%).

Επιπρόσθετα, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού απασχολούνται 1.885 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 1.524 είναι άνδρες (80,8%) και 361 γυναίκες (19,2%).

Επίσης, στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία απασχολούνται 8.682 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 6.686 είναι άνδρες (77%) και 1.995 γυναίκες (23%). Ακόμη, στις δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων απασχολούνται 1.401 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 1.029 είναι άνδρες (73,4%) και 372 γυναίκες (26,6%). Ακόμη, στον τομέα της μεταφοράς και της αποθήκευσης απασχολούνται 19.095 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 13.635 είναι άνδρες (71,4%) και 5.460 γυναίκες (28,6%). Επιπρόσθετα στη μεταποίηση απασχολούνται 27.564 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 19.005 είναι άνδρες (68,9%) και 8.559 γυναίκες (31,1%).

Οι γυναικοκρατούμενοι τομείς

Από την άλλη πλευρά ο πιο γυναικοκρατούμενος τομέας είναι οι δραστηριότητες νοικοκυριών, όπου απασχολούνται 13.933 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 839 είναι άνδρες (6%) και 13.094 γυναίκες (94%).

Επίσης, στον τομέα της εκπαίδευσης απασχολούνται 29.613 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 7.591 είναι άνδρες (25,6%) και 22.022 γυναίκες (74,4%). Ακόμη, στις λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών απασχολούνται 12.727 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 4.392 είναι άνδρες (34,5%) και 8.335 γυναίκες (65,5%). Επίσης, το ποσοστό των ανδρών είναι πολύ υψηλότερο στον τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας όπου απασχολούνται 11.762 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 7.494 (ποσοστό 63,7%) είναι άνδρες και 4.268 γυναίκες (36,3%), καθώς και στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και άμυνας όπου απασχολούνται 34.287 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 20.644 είναι άνδρες (60,2%) και 13.644 γυναίκες (39,8%). Ακόμη, το ποσοστό των ανδρών είναι πολύ υψηλότερο στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας όπου απασχολούνται 2.851 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 1.699 είναι άνδρες (59,6%) και 1.151 γυναίκες (40,4%), καθώς και στον τομέα των τεχνών, της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας όπου απασχολούνται 6.649 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 3.946 είναι άνδρες (59,3%) και 2.703 γυναίκες (40,7%).

Οι τομείς με σχετική ισορροπία

Στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης υπάρχει μια σχετική ισορροπία, αφού απασχολούνται 35.034 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 18.566 είναι άνδρες (53%) και 16.467 γυναίκες (47%). Επίσης, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο απασχολούνται 74.328 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 36.388 είναι άνδρες (ποσοστό 49%) και 37.939 γυναίκες (51%). Ακόμη, στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες απασχολούνται 11.696 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 5.560 είναι άνδρες (47,5%) και 6.135 γυναίκες (52,5%). Επιπρόσθετα, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες απασχολούνται 31.275 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 13.022 είναι άνδρες (41,6%) και 18.253 γυναίκες (58,4%). Επίσης, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες απασχολούνται 21.069 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 8.709 είναι άνδρες (41,3%) και 12.360 γυναίκες (58,7%).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου