•Μέχρι την κατακύρωση του νέου διαγωνισμού θα συνεχίσουν να θάβονται… στην άκρη του δρόμου

•Ανεπαρκή τα μέτρα που λαμβάνονται από το προσωπικό περισυλλογής. Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

 

Οκτώ τόνοι νεκρών ζωών συλλέγονται από τους αυτοκινητόδρομους και υπεραστικούς δρόμους του Τμήματος Δημοσίων Έργων όπως αναφέρει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Μάριος Δημητριάδης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη με θέμα την περισυλλογή και διαχείριση των νεκρών ζώων στο οδικό δίκτυο.
Όπως αναφέρεται σε γραπτή απάντηση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, η περισυλλογή τω νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο που είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Δημοσίων Έργων γίνεται από συνεργεία των επαρχιακών μηχανικών τα οποία τις εργάσιμες μέρες και ώρες περιοδεύουν το οδικό δίκτυο και συλλέγουν νεκρά ζώα εφαρμόζοντας κάποιες διαδικασίες που έχουν καταγραφεί σε σχετικό οδηγό με τίτλο «Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου». Επιπρόσθετα, σημειώνεται, έχουν δοθεί τα τηλέφωνα των υπεύθυνων συνεργείων στο Κόμμα των Ζώων και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ώστε αν οποιοσδήποτε πολίτης εντοπίσει κάποιο νεκρό ζώο να μπορεί να ειδοποιεί τα αρμόδια συνεργεία έγκαιρα.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των νεκρών ζώων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τα όσα απαντά στον Γ. Περδίκη ο αρμόδιος υπουργός, «έχει απευθυνθεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οι οποίες είναι η αρμόδια Αρχή για εφαρμογή του Κανονισμού για τα ζωικά υποπροϊόντα και έχει ζητήσει να περιληφθούν οι ποσότητες που συλλέγονται από το οδικό δίκτυο της αρμοδιότητάς του στη νέα προσφορά για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων».

«Οι ποσότητες που συλλέγονται από τους αυτοκινητόδρομους και υπεραστικούς δρόμους του Τμήματος Δημοσίων Έργων είναι περίπου 8 τόνοι και το κόστος διαχείρισης θα καλύπτεται από το Τμήμα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Προστίθεται δε ότι μέχρι την κατακύρωση του νέου διαγωνισμού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και την έναρξη εκτέλεσης του έργου από τον νέο ανάδοχο, τα νεκρά ζώα θα συνεχίσουν να θάβονται στην άκρη του δρόμου. Αυτή η τακτική, όπως διευκρινίζεται, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση του κανονισμού ΕΚ 1069/2009 σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η ταφή πτωμάτων νεκρών ζώων συνοδείας, όπως είναι οι σκύλοι και οι γάτοι, που συλλέγονται από το οδικό δίκτυο.

 

Ανεπαρκή τα μέτρα
Στη μελέτη εκτίμησης κινδύνου αναφέρονται οι πηγές κινδύνου και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται τα οποία, ως φαίνεται μέσα από τη μελέτη, είναι ανεπαρκή. Δεν τοποθετούνται πινακίδες και το αυτοκίνητο περισυλλογής σταθμεύει στην άκρη του δρόμου με τον κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος να είναι ορατός. Ελλοχεύει παράλληλα ο κίνδυνος μεταφοράς ασθενειών από το νεκρό ζώο στον άνθρωπο όπως σαλμονέλωση, άνθρακας, ταινίαση, δερματικοί νόσοι, ιογενείς πυρετοί, ιογενείς εγκεφαλίτιδες.

Στη μελέτη εκτίμησης κινδύνου προτείνονται μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, μεταξύ άλλων, όπως:

  • -Οι εργαζόμενοι φορούν ανακλαστικό γιλέκο.
  • -Γίνει έρευνα για ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για αγορά φωτεινής πινακίδας για τοποθέτηση στο αυτοκίνητο περισυλλογής.
  • -Όλο το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό νεκρών ζώων θα πρέπει να ενημερωθεί για τους κινδύνους που διατρέχει από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το προσωπικό θα πρέπει να φορά φόρμα εργασίας και να χρησιμοποιεί ποδιές, μάσκα και γάντια μιας χρήσης για προστασία από τυχόν πιτσιλίσματα αίματος. Πριν τη συλλογή του νεκρού ζώου, αυτό θα πρέπει να ψεκάζεται με ειδικό απολυμαντικό αναμειγμένο με συμβατό παρασιτοκτόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Για λόγους δημόσιας υγείας με το ίδιο απολυμαντικό και παρασιτοκτόνο θα πρέπει να ψεκάζεται και το έδαφος/δρόμος στον οποίο κειτόταν το νεκρό ζώο.
  • -Τα νεκρά ζώα θα πρέπει να τοποθετούνται σε υδατοστεγή σακούλια και να τοποθετούνται σε στεγανό κάδο που κλείνει. Τα γάντια και οι ποδιές θα πρέπει να μπαίνουν στην ίδια σακούλα. Πάνω στον κάδο θα πρέπει να υπάρχει η σήμανση: «Ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας 1» «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ», με κόκκινα ή μαύρα γράμματα.

Μαρίνα Κουμάστα