Ακόμη μία βολική αλλαγή για χάρη του Αρχιεπισκόπου από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο άλλαξε τις πολεοδομικές ζώνες και τα βρήκε με τον Μακαριώτατο, αφού πρώτα οι προσπάθειες από επιχειρηματία έπεσαν στο κενό.

Ο λόγος για περιοχή στην Αγία Νάπα όπου το Υπουργείο Εσωτερικών, δύο χρόνια πριν «έκλεισε τα αυτιά και μάτια» του στις θέσεις των αρμοδίων τμημάτων για τις αρνητικές επιπτώσεις στην ένταξη εκκλησιαστικής γης από πολεοδομική ζώνη προστασίας της φύσης, σε τουριστική ζώνη ειδικής πολιτικής και βόλεψε τον Αρχιεπίσκοπο.

Και δεν έφτανε αυτό, πέραν της επέκτασης σε πολεοδομική ζώνη ανάπτυξης, προέκυψε επίσης σημαντική αναβάθμιση της τουριστικής ζώνης ειδικής πολιτικής, με αποτέλεσμα να δοθούν πρόσθετα πολεοδομικά κίνητρα και να υπερδιπλασιαστεί ο ανώτατος συντελεστής δόμησης και το ανώτατο ποσοστό κάλυψης, από το 15% στο 40%.

Όπως σημειώνει ο «Φιλελεύθερος» τον Μάρτιο 2017, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών προχώρησε στην τροποποίηση και έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η περιοχή του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει εκκλησιαστική και ιδιωτική γη, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος εμπίπτει σε τουριστική ζώνη ειδικής πολιτικής και κατά μικρότερο μέρος σε πολεοδομική ζώνη προστασίας, ενώ μικρό τμήμα περιοχής συνορεύει με Natura 2000, ενώ σε αυτήν απαντώνται απειλούμενα είδη άγριας χλωρίδας και σημαντικοί τύποι φυσικών οικοτόπων.