Ολοκληρώνει τις πληρωμές για την φοιτητική χορηγία η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, κατέβαλε €39,5 εκ. 

Προς ολοκλήρωση της εξέτασης και της καταβολής των πιστώσεων στους δικαιούχους που αφορούν την φοιτητική χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, βρίσκεται η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία έχει παραχωρήσει μέχρι στιγμής συνολικό ποσό ύψους περίπου €39,5 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, προς εξέταση από την Υπηρεσία εκκρεμούν περίπου 1.300 αιτήσεις, από τις οποίες οι περισσότερες (πέρα των 1.000) αναμένεται από τους αιτητές να προσκομίσουν επιπρόσθετα στοιχεία για να ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων τους.

Από τις αιτήσεις που ήδη έχουν εγκριθεί εκκρεμεί η καταβολή της ανάλογης πίστωσης μόνο σε περίπου 120 δικαιούχους.

Συνολικά, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έχει εγκρίνει και καταβάλει την πληρωμή σε 18.360 αιτήσεις, από τις πέραν των 22.000 αιτήσεων που έχουν κατατεθεί, με το ύψος των συνολικών πιστώσεων που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής να ανέρχονται στα περίπου €39,5 εκατομμύρια.

Επιπλέον, η Υπηρεσία έχει απορρίψει γύρω 2.300 αιτήσεις γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια που απαιτεί ο νόμος.

Ανακοινώνει δικαιούχους για φοιτητικά επιδόματα

Εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Υπηρεσία αναμένει ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορέσει να ανακοινώσει, μέσω του Τύπου και της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, τους δικαιούχους για τα φοιτητικά επιδόματα (πρώην φοιτητικό πακέτο). Στους δικαιούχους θα αποσταλεί μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για να προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι δικαιούχοι.

Το ύψος των πιστώσεων που θα διατεθούν κατά το οικονομικό έτος 2017 και θα αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 για παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων, ανέρχεται στα €6 εκατομμύρια.

Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές πρόνοιες του νέου πλαισίου παραχώρησης των φοιτητικών επιδομάτων, που εγκρίθηκε αρχές του έτους από το Υπουργικό Συμβούλιο, έγιναν οι ακόλουθες βελτιώσεις: Ενσωμάτωση της πρόνοιας για την παραχώρηση του επιδόματος στέγασης και στους δικαιούχους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και των Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης όλων των φοιτητών, μοριοδότηση της οικονομικής κατάστασης των αιτητών με βάση το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών, διαφοροποίηση του πίνακα μοριοδότησης των εισοδημάτων, ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλάζοντας τις κλίμακες μοριοδότησης με σκοπό την πιο δίκαιη κατανομή του κονδυλίου που αφορά στα φοιτητικά επιδόματα και διαφοροποίηση των πιστοποιητικών που ζητούνται με σκοπό τη διευκόλυνση των αιτητών.

Για τον καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.