Ολοκληρώθηκε η αποστολή της ΕΔΟΝ στην Κολομβία – Παράδοση χρηματικού ποσού από τα Κάλαντα Αλληλεγγύης 2022

Ç áíôéðñïóùðåßá ôçò ÅÄÏÍ áðïôåëïýìåíç áðü ôïõò, ÓåâÞñï Êïýëá, Ã.Ã. ÅÄÏÍ êáé Óôáýñï Áãáèïý, ÅðéêåöáëÞò Ãñáöåßïõ Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí êáé ìÝëïò ôçò Êà ôçò ÅÄÏÍ, ðáñÝäùóå ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ðïõ ìáæåýôçêå áðü ôçí åêóôñáôåßá ôùí ÊáëÜíôùí Áëëçëåããýçò 2022 óôçí Êïëïìâßá.

Ολοκληρώθηκε η αποστολή αλληλεγγύης, της αντιπροσωπείας της ΕΔΟΝ στην Κολομβία. Η αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους, Σεβήρο Κούλα, Γ.Γ. ΕΔΟΝ και Σταύρο Αγαθού, Επικεφαλής Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και μέλος της ΚΓ της ΕΔΟΝ, παρέδωσε το χρηματικό ποσό που μαζεύτηκε από την εκστρατεία των Καλάντων Αλληλεγγύης 2022.

Η εκστρατεία ήταν αφιερωμένη στα παιδιά της Κολομβίας και πιο συγκεκριμένα, για ενίσχυση του προγράμματος  «El Comienzo del Arco Iris» που λειτουργεί στην περιοχή San Isidro de Puerto Caldas.

Εκεί, στην περιοχή του San Isidro, λίγο έξω από την Pereira της Κολομβίας, ο τοπικός πληθυσμός βρίσκεται επί της ουσίας για χρόνια, μόνος και εγκαταλελειμμένος από την όποια κοινωνική κρατική δομή. Οι κάτοικοι της περιοχής, εκδιώχθηκαν ή μετακινήθηκαν βίαια από διάφορες περιοχές και στερούνται της όποιας κρατικής στήριξης όπως π.χ. σχολεία, νοσοκομεία κτλ. Τα μέλη της κοινότητας στην πλειοψηφία τους Ιθαγενείς, αγρότες και άτομα της LGTB+ κοινότητας, αποτελούν θύματα κοινωνικού, έμφυλου και εθνοτικού ρατσισμού και βίας.

Σε μια καθαρά αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και κομμάτι της. Όλα όσα υπάρχουν στο ιδιότυπο αυτό, «απογευματινό σχολείο» έχουν κτιστεί με εθελοντική εργασία των εθελοντών και των κατοίκων, που συνεχίζουν, απέναντι σε όλα, να δίνουν τη δική τους μάχη για αυτούς και τα παιδιά της περιοχής. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η μείωση της βίας στην περιοχή, η αύξηση της προσβασιμότητας σε τομείς που θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο και η ενίσχυση των προσωπικών στόχων των παιδιών και η καλλιέργεια τους.

Μέσα από την  εναρμόνιση της εκπαίδευσης (δημιουργία και ενίσχυση εκπαιδευτικών κέντρων/σχολείων στην περιοχή), την αξιοποίηση της Τέχνης και του κοινωνικού της ρόλου, της αυτοδιαχείρισης της κοινότητας και της κοινωνικής κινητοποίησης οι εθελοντές και οι κάτοικοι της περιοχής, κάνουν τη δική τους προσπάθεια.

Με βαθιά συγκίνηση, η αντιπροσωπεία της οργάνωσης, εκ μέρους των μελών και των στελεχών της ΕΔΟΝ, παρέδωσε το χρηματικό ποσό που μαζεύτηκε, ως μια έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης στα παιδιά ενός λαού που για χρόνια υπέφερε και υποφέρει από πολιτική βία, ιμπεριαλιστικές έμμεσες και άμεσες επεμβάσεις στα εσωτερικά του, πολιτικές δολοφονίες, πόλεμο των καρτέλ κ.α.

Ως ΕΔΟΝ, δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την αποστολή χωρίς την ουσιαστική συμβολή, στήριξη και φιλοξενία της αδερφής μας οργάνωσης, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Κολομβίας – JUCO.

Στα πλαίσια της αποστολής, η αντιπροσωπεία της οργάνωσης πραγματοποίησε συναντήσεις με το Εκτελεστικό Γραφείο της Κομμουνιστικής Νεολαίας Κολομβίας, την Γενική Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τον επικεφαλής του τομέα Διεθνών Σχέσεων του Κολομβιανού Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως επίσης με την Γερουσιαστή και Πρόεδρο του «Unión Patriótica».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy