Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο τον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2023

Η Ολομέλεια της Βουλής μετά από μακρά συζήτηση ψήφισε σε νόμο τον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2023. Συγκεκριμένα εκ των 38 παρόντων Βουλευτών 35 ψήφισαν υπέρ, 1 εναντίον και 3 τήρησαν αποχή.

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας ασκήθηκε κριτική αναφορικά με την προβολή κομμάτων και Βουλευτών και την ιεράρχηση ειδήσεων και θεμάτων που συζητούνται. Ταυτόχρονα τονίσθηκε η ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας του ΡΙΚ. Αναφορά έγινε από αρκετούς ομιλητές στην ανάγκη αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του ΡΙΚ και τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων.

Με βάση την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών προς την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το έτος 2023 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €37.826.363 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€36.826.363) και από άλλες δραστηριότητες (€1.000.000).

Οι δαπάνες του ΡΙΚ για το έτος 2023 αφορούν δαπάνες για αποδοχές προσωπικού (€24.622.363), γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€1.946.500), έξοδα προγραμμάτων (€7.378.000), συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€2.379.500), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€1.200.000), καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€300.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Εσωτερικών από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το έτος 2023 είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο και έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η κρατική χορηγία που προβλέπεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό υπερβαίνει κατά €253.247 την ανώτατη οροφή που καθορίστηκε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τον σκοπό αυτό αναφορικά με το έτος 2023.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy