Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων: Όχι άλλες προχειρότητες στα τετράμηναΗ Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων ΔΑΣ είναι μια νεοσύστατη ομάδα που σκοπό έχει την προάσπιση των δικαιωμάτων του/της μαθητή/τριας στο πλαίσιο ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου. Η εν λόγω ομάδα αποτελείται από γονείς παιδιών Γυμνασίων και Λυκείων από όλη την Κύπρο.

«Ως γονείς λοιπόν παιδιών από διάφορα Λύκεια όλων των πόλεων της Κύπρου, διαπιστώνουμε με μεγάλη μας λύπη τα εξής ως προς τη νέα μορφή αξιολόγησης που εφαρμόζεται φέτος στην Α΄ λυκείου:

1. Η νέα μορφή αξιολόγησης με τον τρόπο που εφαρμόζεται, καταπιέζει και εξουθενώνει τους μαθητές αφού τους υποχρεώνει να κάνουν δύο διαγωνίσματα σε κάθε μάθημα, τρία διαγωνίσματα στα Νέα Ελληνικά μέχρι τις 29 Νοεμβρίου και επιπρόσθετα τέσσερα κεντρικά γραπτά στις αρχές Δεκεμβρίου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο ύλης, τον μειωμένο διδακτικό χρόνο, τη μη έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και το γεγονός ότι η εξέταση του Δεκεμβρίου είναι κεντρική, προκαλεί αφόρητη πίεση στους μαθητές, στους γονείς και στους καθηγητές. Η διδακτική διαδικασία μετατρέπεται σε αγώνα δρόμου κάλυψης της ύλης από μέρους των καθηγητών και στείρας απομνημόνευσης γνώσεων από μέρους των μαθητών. Δεν υπάρχει χρόνος για εμπέδωση της ύλης, ούτε χρόνος για δημιουργικές δραστηριότητες ενώ παράλληλα ενισχύεται η παραπαιδεία. Το σχολείο τουλάχιστον τους μήνες που προηγήθηκαν μετατράπηκε σε εξεταστικό κέντρο στο οποίο οι μαθητές εξετάζονταν γραπτώς καθημερινά σε δύο ή τρία τουλάχιστον μαθήματα χωρίς να υπάρχει όριο στον αριθμό διαγωνισμάτων ανά εβδομάδα!

2. Το ΥΠΠΑΝ δυστυχώς μέσα από ένα καταιγισμό διορθωτικών εγκυκλίων δεν μπόρεσε να δώσει μια ξεκάθαρη και ενιαία γραμμή πλεύσης από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ως προς την εφαρμογή του νέου σχεδίου αξιολόγησης, προκαλώντας σύγχυση και αναστάτωση εντός των σχολικών μονάδων. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με την ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το Νέο Σχέδιο αξιολόγησης και των Project ως μέσου προφορικής αξιολόγησης, αποδεικνύει περίτρανα την προχειρότητα με την οποία προχώρησε το ΥΠΠΑΝ στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού.

3. Το εικοσάλεπτο γραπτό διαγώνισμα αποτελεί μέρος της προφορικής/συντρέχουσας αξιολόγησης. Και
διερωτόμαστε πώς μια γραπτή μορφή αξιολόγησης μπορεί να καθορίσει τον βαθμό ενός μαθητή ως προς την προφορική του συμμετοχή και δράση στο μάθημα;

Όλα τα πιο πάνω είχαν ως αποτέλεσμα να βιώσουμε ως γονείς μια πραγματικά δύσκολη και βασανιστική περίοδο κατά την οποία τα παιδιά μας κυριευτήκαν από άγχος, πιέστηκαν ψυχολογικά και παρουσίασαν συμπτώματα υπερκόπωσης. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα παιδιά δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν το άγχος και την πίεση, εκδήλωσαν αντιδραστική και βίαιη συμπεριφορά δηλώνοντας μάλιστα ότι μισούν το σχολείο ή παρουσίασαν συμπτώματα κατάθλιψης και ψυχοσωματικών ασθενειών. Πολλά παιδιά εγκατέλειψαν ή μείωσαν τις δημιουργικές εξωσχολικές δραστηριότητες, δεν έχουν πλέον ελεύθερο χρόνο για κοινωνικές συναναστροφές ούτε για ουσιαστικό ποιοτικό χρόνο με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους.
Ας μην ξεχνάμε πως τα παιδιά μας διανύουν την ευαίσθητη περίοδο της εφηβείας με όλες τις σωματικές και ψυχοσωματικές αλλαγές που αυτή ενέχει

Να αναφέρουμε ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου, μέχρι τη λήξη των κεντρικών γραπτών εξετάσεων.
Ως πότε θα ανεχόμαστε ένα τέτοιο δημόσιο σχολείο – κολαστήριο για μας και τα παιδιά μας;
Ως εκ τούτου εισηγούμαστε άμεσα την τροποποίηση της νομοθεσίας των Τετραμήνων και αποφόρτιση των μαθητών με τους εξής τρόπους:
1. Κατάργηση των 20λέπτων διαγωνισμάτων από το επόμενο κιόλας τετράμηνο.
2. Όριο στον αριθμό των διαγωνισμάτων ανά βδομάδα.
3. Σε περίπτωση που ο μαθητής θέλει να βελτιώσει το βαθμό του αυτό να εναπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και να μην περιλαμβάνει αποκλειστικά γραπτή αξιολόγηση.
4. Είμαστε αντίθετοι με την εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων ως προς τη μεταφορά των εξετάσεων τετράμηνων αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων καθώς κάτι τέτοιο συνεπάγεται άγχος, πίεση και διάβασμα καθόλη τη διάρκεια των διακοπών (όπως δυστυχώς συμβαίνει κατά τις διακοπές του Πάσχα).
5. Μείωση της εξεταζόμενης ύλης για το πρώτο τετράμηνο καθώς ο Σεπτέμβρης αποτελεί μήνας προσαρμογής μαθητών και εκπαιδευτικών, καταρτισμού σχολίκου προγράμματος και αλλαγής εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω μη έγκαιρης στελέχωσης των σχολείων. Ο όγκος της εξεταζόμενης ύλης ανά τετράμηνο πρέπει να χωρίζεται ανάλογα με τον πραγματικό διδακτικό χρόνο κάθε τετραμήνου. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, εισηγούμαστε οι εξετάσεις τετραμήνων να μην είναι κεντρικές αλλά να ορίζονται από κάθε σχολική μονάδα ανάλογα με την ύλη που έχει διδαχτεί στην εκάστοτε σχολική μονάδα.
6. Κλειστά σχολεία κατά την περίοδο των εξετάσεων .
7. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μέθοδό Project και διευκρίνιση στο πώς αυτή θα αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης.
8. Αν όλες οι πιο πάνω εισηγήσεις μας δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν από την επόμενη τουλάχιστον σχολική χρονιά, καλούμε το ΥΠΠΑΝ να προχωρήσει άμεσα σε αναστολή της εφαρμογής των εξετάσεων τετραμήνων και σε έναρξη εντατικού διαλόγου ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μέχρι να καταλήξει σε ένα οριστικό σχέδιο αξιολόγησης που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της παιδείας και θα σέβεται τα δικαιώματα των μαθητών. Δεν θα επιτρέψουμε άλλα σχέδια-πειράματα σε βάρος των παιδιών μας.

Η παρούσα επιστολή καλεί σε συμπόρευση όλους: γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς με στόχο τη δημιουργία ενός δημόσιου σχολείου που θα σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ας προσπαθήσουμε όλοι για ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να βιώνουν την παιδική και τη νεανική τους ηλικία ως τις πιο δημιουργικές και ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους .»

Διαδικτυακό ψήφισμα:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdud7U6Qsxj-mmgxkFXiFHVT8yUx38FkSom9MsqOfjGm-fx5g/viewform