Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων : «Εφαρμόστε τις προτεινόμενες δράσεις για το περιβάλλον»

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Η ΟΠΟΚ καλεί τις κυπριακές Αρχές να τηρήσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ

 

Για άλλη μία φορά η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το περιβάλλον, καλώντας μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση να εφαρμόσει τη νομοθεσία και να πράξει τα δέοντα.

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή της η ΟΠΟΚ καλεί τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να προβούν στην άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων προτεραιότητας που υποδεικνύει η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την επικαιροποιημένη έκδοση της «Επισκόπησης της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΕ για την Κύπρο», η οποία δημοσιεύτηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Αποκλειστικός γνώμονας αυτής της προσπάθειας, σημειώνεται, πρέπει να είναι η ορθή, πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής της ΕΕ, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των σημαντικότερων ελλείψεων και προκλήσεων που προκύπτουν στην Κύπρο όσον αφορά τη μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία, την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση της φύσης και της βιοποικιλότητας, τη μηδενική ρύπανση και την ανάληψη δράσης για την προστασία του κλίματος.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου αναφέρει ότι η ανεπαρκής εναρμόνιση με την περιβαλλοντική νομοθεσία ή/και η κακή εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ στην Κύπρο, πέραν από την επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και τη συνεπακόλουθη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, αναμένεται να οδηγήσει σε επιπρόσθετες δημοσιονομικές δαπάνες και επιβάρυνση της εθνικής οικονομίας, καθώς και ιδιαίτερα σοβαρές διαδικασίες παράβασης του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ, με ορατό πλέον τον κίνδυνο ακόμη και πιθανής καταδίκης από το Δικαστήριο της ΕΕ και επιβολής υψηλών προστίμων, τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι πολίτες.

Όπως προστίθεται, η Επισκόπηση της Περιβαλλοντικής Εφαρμογής είναι ένα εργαλείο τακτικής υποβολής εκθέσεων, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής της ΕΕ από τα κράτη-μέλη.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ εξακολουθεί να παρέχει ουσιαστική στήριξη για την κάλυψη σημαντικών κενών που παρατηρούνται όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής της ΕΕ στην Κύπρο.

Η Κύπρος, επισημαίνεται, αναμένεται να λάβει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του ΣΑΑ (2021-2026) και 0,9 δισ. ευρώ από την πολιτική συνοχής (2021-2027).

 

 

Κενό της τάξης του 0,29% του ΑΕΠ
Οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες στον τομέα του περιβάλλοντος, κατά την περίοδο 2021-2027, αναμένεται να υπερβούν το 1,1% του ΑΕΠ της Κύπρου, με αποτέλεσμα να προκύπτει περιβαλλοντικό χρηματοδοτικό κενό ύψους τουλάχιστον 0,29% του ΑΕΠ, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την κινητοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για την υποστήριξη των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της χώρας.

 

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.