Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων: Υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας η δημιουργία ζωνών προστασίας για τα φράγματα ύδρευσης

Ιδιαίτερα σημαντική και θετική είναι η απόφαση ανάκλησης της τροποποίησης των πολεοδομικών ζωνών και επέκτασης των ορίων ανάπτυξης στην κοινότητα Άλασσα της επαρχίας Λεμεσού, εντός της λεκάνης απορροής και της κοντινής ζώνης προστασίας του φράγματος πόσιμου νερού Κούρρη, αναφέρει σε ανακοίνωση η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) που θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο “η πολιτεία αναγνωρίζει και αποδεικνύει έμπρακτα ότι το περιβάλλον, η δημόσια υγεία, η επάρκεια σε πόσιμο νερό και το δημόσιο συμφέρον δεν πρέπει να θυσιάζονται στο βωμό της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης και του ιδιωτικού κέρδους”.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι οι πολεοδομικές ζώνες εφάπτονται με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Κοιλάδα Λιμνάτη, σημειώνοντας ότι η δημιουργία ζωνών προστασίας για τα φράγματα ύδρευσης “αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία απορρέει από το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναρμονιστική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας”.

Η ΟΠΟΚ αναφέρει ακόμη πως η ιδανική ζώνη προστασίας ενός φράγματος ύδρευσης είναι ολόκληρη η λεκάνη απορροής του, καθότι οποιοσδήποτε ρύπος εντός της λεκάνης απορροής έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί, κυρίως διαμέσου της κίνησης των όμβριων υδάτων αλλά και μέσω της κίνησης των υπόγειων υδάτων, προς το φράγμα πόσιμου νερού. Ωστόσο, εξηγεί, λόγω της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνουν οι λεκάνες απορροής των φραγμάτων ύδρευσης στην Κύπρο και επειδή η πλήρης προστασία ολόκληρων των λεκάνων απορροής είναι πρακτικά ανέφικτη, προτάθηκε ο καθορισμός τριών ζωνών προστασίας: (1) της Ευρύτερης Ζώνης Προστασίας (ΕΖΠ), (2) της Κοντινής Ζώνης Προστασίας (ΚΖΠ) και (3) της Άμεσης Ζώνης Προστασίας (ΑΖΠ).

Σημειώνει επίσης πως υπάρχουν αρκετές, μεγάλες και κατάλληλες ανεκμετάλλευτες εκτάσεις γης στα καθορισμένα όρια ανάπτυξης, για τη χωροθέτηση και ανέγερση εξειδικευμένων αναπτύξεων και οι εξειδικευμένες αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας δεν πρέπει να χωροθετούνται εντός ή/και πλησίον περιβαλλοντικά ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύουμε, έστω και κατά το ελάχιστο, να θέσουμε σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία ή/και να αφήσουμε τον τόπο χωρίς πόσιμο νερό.