ΟΠΟΚ: Επαναφέρει προβληματισμούς για ΟΕΔΑ και ΧΥΤΥ Πεντακώμου και στηρίζει κατοίκους

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου ΟΠΟΚ εκφράζει για άλλη μια φορά έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς για σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και στην ποιότητα ζωής από την καύση αποβλήτων σε ΟΕΔΑ και ΧΥΤΥ Πεντακώμου και εκφράζει στήριξη στα αιτήματα των κατοίκων.

Σε ανακοίνωση που στάληκε την Τρίτη στα ΜΜΕ αναφέρεται ότι στην ευρύτερη περιοχή Βασιλικού ασκούνται ήδη υπέρμετρες περιβαλλοντικές πιέσεις και υφίστανται ήδη σημαντικές συσσωρευτικές επιπτώσεις, οι οποίες δύναται να επηρεάζουν σοβαρά την δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η ΟΠΟΚ αναφέρει ότι από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η μονάδα ΟΕΔΑ και ΧΥΤΥ Πεντακώμου παρουσιάζει “σοβαρότατα προβλήματα” τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν μη ικανοποιητική επεξεργασία των αποβλήτων και μη τήρηση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής και παραγωγή αυξημένων ποσοτήτων στραγγισμάτων και αερίων,”τα οποία δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και χρήσης κατά παράβαση των όρων αδειοδότησης”.

“Ουσιαστικά, η μονάδα έχει μετατραπεί από ΧΥΤΥ σε ΧΥΤΑ, αφού χρησιμοποιείται για ταφή βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων με ψηλή υγρασία, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις για αδειοδότηση” , αναφέρει η ΟΠΟΚ.

Υποστηρίζει ότι η λειτουργία της εγκατάστασης δεν συνάδει με το άρθρο 19 της Οδηγίας για τα Απόβλητα και η εγκατάσταση λειτουργεί με τρόπο που δημιουργεί σοβαρή οχληρία.

Αναφέρει ακόμη ότι δεδομένου ότι το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, η σοβαρή δυσλειτουργία της μονάδας ΟΕΔΑ και ΧΥΤΥ Πεντακώμου έχει ήδη οδηγήσει στην εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μία νέα διαδικασία παράβασης (αρ. 2217/2021), μετά την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΟΠΟΚ στηρίζει τα αιτήματα των κατοίκων και απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων για τερματισμό της σοβαρότατης δυσλειτουργίας και της συνεπακόλουθης δυσοσμίας που προκαλείται από την μονάδα ΟΕΔΑ και ΧΥΤΥ Πεντακώμου, καθώς και την αποτελεσματική επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.