ΟΠΟΚ: Το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα να οριστικοποιηθεί από την Πολεοδομική Αρχή

Το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, για το οποίο έχουν δαπανηθεί σημαντικοί οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το συντομότερο από την Πολεοδομική Αρχή, με βάση τους τελικούς, ουσιώδεις και νομικά δεσμευτικούς όρους της Περιβαλλοντικής Αρχής, αναφέρει σε ανακοίνωση της, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ).


Σε ανακοίνωση της, η Ομοσπονδία χαιρετίζει τη δημοσίευση της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με τίτλο «Περιβαλλοντική Διαχείριση Χερσονήσου Ακάμα – Έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα;», η οποία εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα του διαχειριστικού ελέγχου που διεξήγαγε η Ελεγκτική Υπηρεσία, σημειώνεται, η απάντηση στο κύριο ερώτημα ελέγχου είναι ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση της Χερσονήσου Ακάμα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ως εκ των ων ουκ άνευ την ανάγκη για άρση όλων των παρανομιών που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του διαχειριστικού ελέγχου, όπως και τη μελλοντική επίδειξη μηδενικής ανοχής σε τέτοια περιστατικά, σε μια τόσο περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.

Όσον αφορά το επίμαχο θέμα του ισχυριζόμενου επηρεασμού των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών γης επί της περιουσίας τους, η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η πάγια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου επί του θέματος και να αξιολογηθεί το προηγούμενο που θα δημιουργήσει οποιαδήποτε απόφαση σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα τα οποιαδήποτε μέτρα προωθηθούν θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και την αποφυγή αχρείαστων δαπανών.


Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου επισημαίνει στην ανακοίνωση της, πως συμφωνεί πλήρως με τα συμπεράσματα του διαχειριστικού ελέγχου και θεωρεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα πρέπει να υιοθετήσουν και να υλοποιήσουν τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες της για τη σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά την οριστικοποίηση του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα και καλεί την Πολεοδομική Αρχή όπως προχωρήσει άμεσα στην υποβολή προς περιβαλλοντική επαναξιολόγηση του τελικού Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, έτσι ώστε να προχωρήσει το συντομότερο η διαδικασία έγκρισης και δημοσίευσής του.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Πολεοδομικό Συμβούλιο και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, όπως σεβαστούν και υιοθετήσουν τους τελικούς, ουσιώδεις και νομικά δεσμευτικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην τελική Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και τη σχετική Γνωμάτευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, που δημοσιεύτηκαν στις 25.08.2022, διαμορφώνοντας ανάλογα τις προτεινόμενες πρόνοιες, τα μέτρα πολιτικής και τις πολεοδομικές ζώνες του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.