Ώρα ευθύνης για τους Ξενοδόχους

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος*

Στον αστερισµό µιας νέας εποχής εισέρχεται πλέον η Τουριστική Βιοµηχανία της Κύπρου µε την αναµενόµενη υπογραφή της νέας συλλογικής σύµβασης. Η επιτευχθείσα καταρχήν συµφωνία θεωρείται σηµαδιακή για τον τουριστικό τοµέα, αλλά και την οικονοµία ευρύτερα, καθώς µε την εφαρµογή της θα συµβάλει καταλυτικά στην εδραίωση της εργασιακής ειρήνης σε µια κοµβική περίοδο της τουριστικής µας βιοµηχανίας η οποία επιδιώκει βάσει των κρατικών σχεδιασµών να δώσει µεγάλη έµφαση στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, στον εµπλουτισµό του προσφερόµενου προϊόντος και την παραδοσιακή κυπριακή φιλοξενία.

H συµφωνία που είναι τετραετής θέτει τις βάσεις για µακρόχρονη εργασιακή ειρήνη. Περιέχει πρόνοιες που θα συµβάλουν στην ορθολογιστική ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας, δρώντας αποτρεπτικά στην εργασιακή εκµετάλλευση, την αδήλωτη εργασία και την υποαµειβόµενη απασχόληση, στοιχεία που θα συµβάλουν καταλυτικά στην προσέλκυση περισσότερων Κυπρίων για επαγγελµατική σταδιοδροµία στον τουριστικό κλάδο.

Αποτιµώντας τις φιλόδοξες επιδιώξεις του υφυπουργείου Τουρισµού στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου 2020 – 30, πιστεύουµε βαθύτατα ότι το ντόπιο καταρτισµένο και εκπαιδευµένο δυναµικό θα αποτελέσει την εµπροσθοφυλακή της συλλογικής προσπάθειας για προώθηση της κυπριακής φιλοξενίας και των εξειδικευµένων υπηρεσιών που απαιτούνται.

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι για να αποκτήσει ο κυπριακός τουρισµός την αίγλη και τη διακριτή ταυτότητα την οποία οραµατιζόµαστε, θα πρέπει οι ξενοδόχοι να επιδείξουν έµπρακτα την προσήλωσή τους στα εργασιακά θέσµια, στην τήρηση των προνοιών της νέας συλλογικής συµφωνίας και τον απαιτούµενο σεβασµό στο προσωπικό µε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικούς µισθούς.

Αυτό που αποµένει τώρα είναι οι κοινωνικοί εταίροι να σφραγίσουν την επιτευχθείσα συµφωνία µε την υπογραφή τους, θέτοντας ταυτόχρονα τις ασφαλιστικές δικλίδες για εφαρµογή της. Προσδοκούµε ότι η εµπλοκή που σηµειώθηκε στην υπογραφή της συµφωνίας τις τελευταίες ηµέρες είναι διαδικαστικού χαραχτήρα και δεν θα επιφέρει ναυάγιο στην όλη προσπάθεια.

Η Κύπρος σε τούτη την περίοδο της µετα-κρίσης εποχής και των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης, χρειάζεται εργασιακή ειρήνη και ειλικρινή συνεννόηση µεταξύ των κοινωνικών εταίρων προκειµένου η οικονοµία να προχωρήσει µπροστά χωρίς εντάσεις και αντιπαραθέσεις µεταξύ των συντελεστών παραγωγής.

Θεωρούµε ότι η υπογραφή της συµφωνίας είναι µονόδροµος διανοίγοντας ανοικτούς ορίζοντες στην ατµοµηχανή της κυπριακής οικονοµίας, όπως πολύ εύστοχα αποκαλείται ο τοµέας του Τουρισµού.
Τυχόν αποτυχία υπογραφής της συµφωνίας θα προκαλέσει σοβαρή οπισθοδρόµηση πυροδοτώντας κλίµα εργασιακής έντασης µε αρνητικότατα συνεπακόλουθα στην οικονοµία και όχι µόνο.

*∆ηµοσιογράφος

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.