Ώρα ευθύνης για τους ΞενοδόχουςΤου
Ξενή Χ. Ξενοφώντος*

Στον αστερισμό μιας νέας εποχής εισέρχεται πλέον η Τουριστική Βιομηχανία της Κύπρου με την αναμενόμενη υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης. Η επιτευχθείσα καταρχήν συμφωνία θεωρείται σημαδιακή για τον τουριστικό τομέα, αλλά και την οικονομία ευρύτερα, καθώς με την εφαρμογή της θα συμβάλει καταλυτικά στην εδραίωση της εργασιακής ειρήνης σε μια κομβική περίοδο της τουριστικής μας βιομηχανίας η οποία επιδιώκει βάσει των κρατικών σχεδιασμών να δώσει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στον εμπλουτισμό του προσφερόμενου προϊόντος και την παραδοσιακή κυπριακή φιλοξενία.

H συμφωνία που είναι τετραετής θέτει τις βάσεις για μακρόχρονη εργασιακή ειρήνη. Περιέχει πρόνοιες που θα συμβάλουν στην ορθολογιστική ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, δρώντας αποτρεπτικά στην εργασιακή εκμετάλλευση, την αδήλωτη εργασία και την υποαμειβόμενη απασχόληση, στοιχεία που θα συμβάλουν καταλυτικά στην προσέλκυση περισσότερων Κυπρίων για επαγγελματική σταδιοδρομία στον τουριστικό κλάδο.
Αποτιμώντας τις φιλόδοξες επιδιώξεις του υφυπουργείου Τουρισμού στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου 2020 – 30, πιστεύουμε βαθύτατα ότι το ντόπιο καταρτισμένο και εκπαιδευμένο δυναμικό θα αποτελέσει την εμπροσθοφυλακή της συλλογικής προσπάθειας για προώθηση της κυπριακής φιλοξενίας και των εξειδικευμένων υπηρεσιών που απαιτούνται. Είναι ηλίου φαεινότερον ότι για να αποκτήσει ο κυπριακός τουρισμός την αίγλη και τη διακριτή ταυτότητα την οποία οραματιζόμαστε, θα πρέπει οι ξενοδόχοι να επιδείξουν έμπρακτα την προσήλωσή τους στα εργασιακά θέσμια, στην τήρηση των προνοιών της νέας συλλογικής συμφωνίας και τον απαιτούμενο σεβασμό στο προσωπικό με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικούς μισθούς. Αυτό που απομένει τώρα είναι οι κοινωνικοί εταίροι να σφραγίσουν την επιτευχθείσα συμφωνία με την υπογραφή τους, θέτοντας ταυτόχρονα τις ασφαλιστικές δικλίδες για εφαρμογή της. Προσδοκούμε ότι η εμπλοκή που σημειώθηκε στην υπογραφή της συμφωνίας τις τελευταίες ημέρες είναι διαδικαστικού χαραχτήρα και δεν θα επιφέρει ναυάγιο στην όλη προσπάθεια.

Η Κύπρος σε τούτη την περίοδο της μετα-κρίσης εποχής και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, χρειάζεται εργασιακή ειρήνη και ειλικρινή συνεννόηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων προκειμένου η οικονομία να προχωρήσει μπροστά χωρίς εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των συντελεστών παραγωγής. Θεωρούμε ότι η υπογραφή της συμφωνίας είναι μονόδρομος διανοίγοντας ανοικτούς ορίζοντες στην ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας, όπως πολύ εύστοχα αποκαλείται ο τομέας του Τουρισμού.
Τυχόν αποτυχία υπογραφής της συμφωνίας θα προκαλέσει σοβαρή οπισθοδρόμηση πυροδοτώντας κλίμα εργασιακής έντασης με αρνητικότατα συνεπακόλουθα στην οικονομία και όχι μόνο.

*Δημοσιογράφος