Οργανισμοί, δήμοι και εταιρείες ανακοινώνουν επανέναρξη εργασιών και υπηρεσιών

Συνεχίζονται οι εισφορές οργανισμών για ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας. Ως συνέχεια της μερικής άρσης των περιοριστικών μέτρων υπηρεσίες, οργανισμοί, δήμοι και εταιρείες ανακοινώνουν επανέναρξη εργασιών και υπηρεσιών με βάση τις οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. Εισφορές για αντιμετώπιση της πανδημίας Το ποσό των 100.000 ευρώ προσφέρει το Stelios Philanthropic Foundation στους … Continue reading Οργανισμοί, δήμοι και εταιρείες ανακοινώνουν επανέναρξη εργασιών και υπηρεσιών