Η οργάνωση των εργαζοµένων στα αεροδρόµια εχέγγυο για εργασία µε αξιοπρέπεια

Του Αντρέα Κουννή*

Ένας από τους µεγαλύτερους χώρους εργασίας στην Κύπρο είναι τα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου. Εργάζονται χιλιάδες εργαζόµενοι, των οποίων ο αριθµός αυξάνεται κατά πολύ µε την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Μια χώρα όπως η Κύπρος, που σηµαντικό µερίδιο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της βασίζεται στον τουρισµό και τις υπηρεσίες, το ανθρώπινο δυναµικό, οι εργαζόµενοι, είναι η κινητήρια δύναµη.


Η πρώτη και τελευταία εικόνα που σχηµατίζει ένας επισκέπτης – τουρίστας στη χώρα µας είναι κατά την είσοδο και έξοδο από τα αεροδρόµιά µας. Το ανθρώπινο δυναµικό, οι εργαζόµενοι λοιπόν, είναι ο καθρέπτης της χώρας µας.

Είναι αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό και σεβαστό από τις διάφορες εταιρείες που αδειοδοτούνται από το κράτος στο αεροδρόµιο για την παροχή υπηρεσιών εδάφους. Το προσωπικό τους πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευµένο, καταρτισµένο και να αποτελεί την επένδυσή τους και την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών και όχι το εργατικό κόστος να αποτελεί το σηµείο ανταγωνισµού.

Οι εργαζόµενοι επίγειας εξυπηρέτησης εδάφους στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου καλύπτονται στο σύνολό τους από συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Ωστόσο δεν παύουν να υπάρχουν τα καθηµερινά προβλήµατα στο χώρο εργασίας, ως ένας οργανισµός που λειτουργεί ακατάπαυστα 24 ώρες το 24ωρο.


Πέραν των µισθών και ωφεληµάτων, των µέτρων ασφάλειας και υγείας, ένα από τα διαχρονικά προβλήµατα είναι το ωράριο εργασίας. ∆εν υπάρχουν σταθερές βάρδιες λόγω και των ακανόνιστων πτήσεων και επί καθηµερινής βάσεως είναι ένα από τα ζητήµατα που παρακολουθούµε και δίνουµε καθηµερινές µάχες, ώστε το προσωπικό να έχει επαρκή χρόνο ανάπαυσης -ξεκούρασης και να υπάρχει συµφιλίωση εργασίας και οικογένειας.

Την τελευταία εικοσαετία µετά και την ιδιωτικοποίηση των αεροδροµίων το 2002, την παγκόσµια οικονοµική κρίση 2010-2013 που επηρέασε και την Κύπρο αλλά και την υγειονοµική κρίση 2020–2021 µε την πανδηµία Covid-19 έγιναν συντεταγµένα οπισθοχωρήσεις σε µισθούς και ωφελήµατα των εργαζοµένων. Στόχος ήταν η διασφάλιση της οργάνωσης, η διαφύλαξη των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και η διατήρηση των θέσεων εργασίας, ώστε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν να γίνουν τα βήµατα για ανάκτηση και επέκταση των εργατικών δικαιωµάτων.

Φέτος ήταν µια χρονιά γεµάτη µε αγώνες και σκληρές διαπραγµατεύσεις για ανανέωση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας µε τις υφιστάµενες εταιρείες αλλά και διασφάλιση και σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας µε τις νέες εταιρείες που έχουν εισαχθεί στα αεροδρόµια, ιδιαίτερα µετά και το ξέσπασµα του πολέµου στην Ουκρανία µε αλυσιδωτές επιπτώσεις στον τουρισµό. Σαν αποτέλεσµα των συλλογικών προσπαθειών είναι ότι όλες σχεδόν οι συλλογικές συµβάσεις έχουν ανανεωθεί µε σηµαντικές µισθολογικές αυξήσεις και ωφελήµατα για όλους τους εργαζόµενους.


Σηµαντική ωστόσο αναφορά αξίζει να γίνει στο ότι οι διαφορές στις εταιρικές συλλογικές συµβάσεις passenger service έχουν σµικρυνθεί και ότι µένουν οι υπογραφές για την ενιαία κλαδική συλλογική σύµβαση αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου προσωπικού ράµπας µε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόµια. Ένας διαχρονικός στόχος των εργαζοµένων για οµοιοµορφία σε µισθούς και ωφελήµατα και ισχυροποίηση της οργάνωσης και της συλλογικής σύµβασης αλλά και προστασία και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο από αθέµιτο ανταγωνισµό όσο αφορά το εργατικό κόστος.

Έχουµε αρκετό δρόµο ακόµη, ώστε οι εργαζόµενοι στα αεροδρόµια να λαµβάνουν αυτά που πραγµατικά δικαιούνται, ανάλογα µε τη θέση, τα καθήκοντα και τις ευθύνες που έχουν και να βελτιώσουµε όσο µπορούµε τα ωράριο εργασίας, ιδιαίτερα σήµερα που µε δυσκολία και με το «σταγονόµετρο» υπάρχει ενδιαφέρον από προσωπικό να εργαστεί στον συγκεκριµένο κλάδο.

Επιπλέον, η περαιτέρω συµµετοχή των εργαζοµένων και ιδιαίτερα των νέων εργαζοµένων στη ζωή και δράση της συντεχνίας, στη διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συµβάσεων και στη λήψη αποφάσεων πρέπει να είναι στις προτεραιότητές µας. Σήµερα, που συνειδητά καλλιεργείται η απαξίωση των πάντων και η ισοπέδωση όλων και κυριαρχεί ο ατοµικισµός και το προσωπικό συµφέρον, η απάντησή µας πρέπει να είναι συµµετοχή, συλλογικότητα, οργάνωση και συγκροτηµένη διεκδίκηση για να έρθουν καλύτερες µέρες.


Ως Παγκύπρια Συντεχνία Εργαζοµένων στις Υπηρεσίες (ΠΑΣΕΥ), µια από τις οκτώ κλαδικές συντεχνίες του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος της ΠΕΟ που δραστηριοποιείται στον κλάδο των αεροδροµίων, θα συνεχίσουµε να είµαστε η συντεχνία των εργαζοµένων και όχι συντεχνία για τους εργαζόµενους. Η συντεχνία που µπαίνει µπροστά, πρωτοπορεί, ανοίγει δρόµους και αγωνίζεται για βελτίωση µισθών και ωφεληµάτων σε επιχειρησιακό και κλαδικό επίπεδο αλλά σε γενικό επίπεδο στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και ζωής όλων των εργαζοµένων.

* Επαρχιακός Γραµµατέας ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ Αµµοχώστου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.