Ορόσημο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Κύπρου το πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», λέει ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρίσταται στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», Λευκωσία 8 Ιουνίου 2022.
  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Ως ένα νέο σημαντικό ορόσημο στις συντονισμένες προσπάθειες για τη μετάβαση της Κύπρου στη δημιουργική και παραγωγική ανασυγκρότηση και στο συνολικό οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό στο πλαίσιο του Σχεδίου «Κύπρος-το Αύριο» χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης την έγκριση του προγράμματος πολιτικής συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο οίκημα του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, γεγονός που σύμφωνα με τον Πρόεδρο της  Δημοκρατίας αποτελεί «απτή αναγνώριση του γεγονότος πως η Κύπρος αποτελεί την πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε την οριστική έγκριση για αξιοποίηση του συνολικού χρηματοοικονομικού φακέλου της Πολιτικής Συνοχής», αποδεικνύοντας πως, αν και μικρή χώρα, «μπορεί να σεμνύνεται πως δεν υπολείπεται ικανοτήτων σε σύγκριση με τους υπόλοιπους των εταίρων εντός της Ένωσης».

Doc.20220708.3540383.Assets Gallery 3980 55798 Scaled
Ο πρόεδρος της δημοκρατίας κ. Νίκος αναστασιάδης παρίσταται στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος πολιτικής συνοχής «θαλεια 2021-2027», λευκωσία 8 ιουνίου 2022.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» ανέρχεται στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με εθνική συνεισφορά 840 εκατομμυρίων ευρώ, και θα διατεθεί για τη διαμόρφωση μιας εύρωστης και ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω έξυπνων, ψηφιακών και πράσινων επενδύσεων, υπό συνθήκες υγιούς απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, σε πλήρη εναρμόνιση με τις πολιτικές και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η υλοποίηση πέραν των 120 έργων και σχεδίων χορηγιών σε πέντε άξονες πολιτικής, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, περιλαμβάνουν την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μέσω της προώθησης επενδύσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας, του Ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, την ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία, με σχέδια χορηγιών και επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειες, κυκλικής οικονομίας, προστασίας της βιοποικιλότητας, ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Περιλαμβάνουν επίσης, όπως είπε, την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας του οδικού δικτύου μέσω της ολοκλήρωσης του νότιου περιμετρικού Λευκωσίας, αλλά και αποσυμφόρησης της τροχαίας κίνησης στο υπεραστικό δίκτυο, με την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μεταφορών, και την ολοκλήρωση των σχεδιασμών μας για τη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, με επίκεντρο την περαιτέρω στήριξη των όσων έχουν ανάγκη της συνδρομής και προστασίας της Πολιτείας, καθώς και η ριζική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Doc.20220708.3540352.Assets Gallery 3980 55810 Scaled
Ο πρόεδρος της δημοκρατίας κ. Νίκος αναστασιάδης παρίσταται στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος πολιτικής συνοχής «θαλεια 2021-2027», λευκωσία 8 ιουνίου 2022.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συμπλήρωσε πως οι πρόνοιες του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» δεν θα πρέπει να ιδωθούν αποσπασματικά, αλλά συμπληρωματικά και ως μέρος του ευρύτερου και στοχευμένου οράματος της Κυβέρνησης για το κληροδότημα που θα αφήσει στις επόμενες των γενεών μέσω του Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο», με στόχο την ολοκλήρωση των σχεδιασμών για την οριστική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων και τον ολιστικό, μεταρρυθμιστικό εκσυγχρονισμό του Κράτους, ένα Σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει και άλλα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία είναι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικές πιστώσεις 1.2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς και σωρεία άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία αθροίζονται σε ένα συνολικό ποσό 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι αναμενόμενες επενδύσεις ύψους πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που θα προκύψουν από ιδιωτικές επενδύσεις ή ακόμη και οι ετήσιες δαπάνες των επόμενων προϋπολογισμών που θα κατανέμονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου, ανέφερε.

Αναφερόμενος στα ευρύτερα οφέλη που θα επιφέρει το Πρόγραμμα στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως από την εφαρμογή του αναμένεται μέχρι το 2029 να προστεθεί ένα επιπλέον ποσοστό ύψους 6% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ενώ προβλέπεται να δημιουργηθούν 8.500 νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Doc.20220708.3540371.Assets Gallery 3980 55804 Scaled
Ο πρόεδρος της δημοκρατίας κ. Νίκος αναστασιάδης παρίσταται στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος πολιτικής συνοχής «θαλεια 2021-2027», λευκωσία 8 ιουνίου 2022.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έγκριση του «τεκμηριωμένου, συγκροτημένου και κοστολογημένου κατά τομέα πολιτικής Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», το οποίο προέκυψε ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης και συνεργασίας της Κυβέρνησης, των πολιτικών δυνάμεων, των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των επιστημονικών συμβούλων, αλλά βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα με την κ. Φερέιρα», προσθέτοντας πως αυτό βασίστηκε και στις συστάσεις του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Κράτους για την επόμενη 15ετία με τίτλο «Όραμα 2035».

Doc.20220708.3540367.Assets Gallery 3980 55806 Scaled
Ο πρόεδρος της δημοκρατίας κ. Νίκος αναστασιάδης παρίσταται στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος πολιτικής συνοχής «θαλεια 2021-2027», λευκωσία 8 ιουνίου 2022.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.