Η άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων θα συζητηθεί στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Ήδη η Επιτροπή Νομικών θα ζητήσει την εγγραφή του θέματος στις 2 Μαΐου για να συζητηθεί έξι ημέρες αργότερα.

Το νομοσχέδιο αυτό αφορά την άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, σε σχέση με εγκληματικές πράξεις και θα εξετασθεί αν υπάρχει το περιθώριο να ενταχθεί η σχετική πρόνοια που αφορά τις εξαφανίσεις προσώπων.