Πάφος: Στον αέρα τα έργα στην τουριστική περιοχή

Σε εκκρεµότητα για πολλά χρόνια ακόµη θα παραµείνει το θέµα των σκιαδίων στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην Πάφο και ο σχεδιασµός που προωθούσε ο δήµος θα µείνει στη µέση.

Οι επηρεαζόµενοι επαγγελµατίες της περιοχής εξασφάλισαν συνολικά 17 διατάγµατα αναστολής των εργασιών, ενώ ο ιδιοκτήτης µεγάλου συγκροτήµατος µε καταστήµατα έχει καταθέσει αγωγή κατά του δήµου και ενοικιαστών για παράνοµες επεκτάσεις κοινόχρηστων χώρων.

Η υπόθεση των σκιαδίων στην Ποσειδώνος φέρνει και πάλι στην επιφάνεια όσα χαρακτήριζαν πριν από 15 χρόνια τη λειτουργία του δήµου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου -λανθασµένες και παράνοµες αποφάσεις, σπατάλη δηµοσίων κονδυλίων και απουσία ουσιαστικού ελέγχου. Αποτέλεσµα εκείνων των αποφάσεων είναι τα σηµερινά αδιέξοδα µε τα οποία είναι αντιµέτωπος ο δήµος, αλλά και οι επηρεαζόµενοι.

 

Η υπόθεση του παραλιακού µετώπου είναι ενώπιον του ∆ικαστηρίου για παράνοµες αποφάσεις που λήφθηκαν πριν από 15 χρόνια. Μόνο δύο από τα σκιάδια για τα οποία ο δήµος δαπάνησε 700 χιλιάδες, έχουν εξοφληθεί 15 χρόνια µετά και η Τοπική Αρχή εισέπραξε περίπου το 45% της συνολικής δαπάνης. Οι επηρεαζόµενοι παρουσιάζονται έτοιµοι να συµµορφωθούν µε τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό που θέλουν είναι να ολοκληρωθούν το ταχύτερον οι εργασίες για να µπορούν να εργάζονται απρόσκοπτα.

Εξαπατήθηκαν λένε οι επηρεαζόµενοι

Οι επηρεαζόµενοι επαγγελµατίες της περιοχής θεωρούν ότι εξαπατήθηκαν από την Τοπική Αρχή, αλλά και τον δήµαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος που ως πρόεδρος της Πολεοδοµικής Επιτροπής χειρίστηκε σε κάποιο στάδιο τα θέµατα των σκιαδίων. Παρουσιάζουν µάλιστα και επιστολές που έλαβαν ή αποδείξεις µε τις οποίες πλήρωσαν στο δήµο µέρος του κόστους για την κατασκευή τους.

Σε ένα από αυτά τα έγγραφα, ηµεροµηνίας 14/5/2015, ο ∆ήµος Πάφου διαβεβαιώνει ότι τηρουµένων των αρχιτεκτονικών σχεδίων δεν θα δικαιούται να προβεί σε κατεδάφιση µετά την αποπληρωµή. Υποστηρίζουν επίσης ότι τα σκιάδια κατασκευάστηκαν µε σχέδια και υποδείξεις του δήµου και πληρώθηκαν από το δήµο για να καλυφθεί η δαπάνη από τους καταστηµατάρχες αργότερα. ∆ιαµαρτύρονται διότι δεν προηγήθηκε διαβούλευση µαζί τους και ότι ο δήµος προώθησε το έργο στην Ποσειδώνος σε ακατάλληλη περίοδο.

Η απόφαση του δήµου

Ο δήµαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, µετά την τελευταία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διαβεβαίωσε ότι εκεί και όπου επιτρέπεται να γίνουν εργασίες από το δήµο, αυτές θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν σε 10 – 15 ηµέρες, ενώ εκεί που υπάρχουν διατάγµατα, ο δήµος θα αναµένει τις αποφάσεις του δικαστηρίου.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε κλειστή συνεδρία την Τρίτη συζήτησε εκ νέου το θέµα των σκιαδίων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, µετά τις αντιδράσεις των καταστηµαταρχών. Ο κ. Φαίδωνος επανέλαβε ότι τα σκιάδια είναι παράνοµα και θα καταβληθούν προσπάθειες µε τις αρµόδιες υπηρεσίες να νοµιµοποιηθούν.

Πώς τοποθετούνται τα µέλη του ∆.Σ.

Κώστας ∆ίπλαρος: Είναι γεγονός ότι τα έργα ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο Πάφου ξεκίνησαν από τη δηµοτική Αρχή, χωρίς να προηγηθεί η ανάλογη ενηµέρωση και συζήτηση µε τους εµπλεκόµενους καταστηµατάρχες, σηµειώνει ο δηµοτικός σύµβουλος του ΑΚΕΛ. ∆εν θα σταθώ, συµπληρώνει, στη διαχείριση του θέµατος στο παρελθόν. Θεωρώ ότι υπήρχε περιθώριο καλύτερων χειρισµών τόσο στη χρονική περίοδο έναρξης των εργασιών, όσο και στη διαχείριση της τροχαίας κίνησης, στοιχεία που ενέτειναν την αναστάτωση στους καταστηµατάρχες και τους ιδιοκτήτες χώρων αναψυχής. Ως ΑΚΕΛ είµαστε έτοιµοι να εξετάσουµε οποιαδήποτε εισήγηση των επηρεαζοµένων που θα συµβάλει στην αύξηση της επισκεψιµότητας και στον εξωραϊσµό του παραλιακού µετώπου.

Ανδρέας Χρυσάνθου: Το θέµα έχει πολλές πτυχές και δυστυχώς δεν µπορεί να ξεκαθαρίσει εύκολα και γρήγορα, δηλώνει ο δηµοτικός σύµβουλος της Αλληλεγγύης, αποδίδοντας το πρόβληµα σε λανθασµένους χειρισµούς και αποφάσεις που λήφθηκαν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το 2007 και το 2008 όταν κατασκευάστηκαν τα σκιάδια. Από τις 62 οδηγίες που δόθηκαν τότε στον εργολάβο, είπε, οι 58 δεν είχαν περάσει από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου και γι’ αυτό η υπόθεση του παραλιακού µετώπου είναι ενώπιον του δικαστηρίου. Η νοµιµοποίηση αυτών των κατασκευών, σηµείωσε, ήταν σε εκκρεµότητα διότι µεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι κάποια είχαν κατασκευαστεί σε µέρος δηµοσίου χώρου. Υπό αυτά τα δεδοµένα και τα νοµικά µέτρα που έλαβαν οι επηρεαζόµενοι ο δήµος το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να ολοκληρώσει το έργο της τοπιοτέχνησης και να αναµένει τις αποφάσεις των δικαστηρίων για τα σκιάδια, κατέληξε.

Χριστάκης Νεοφύτου: «Μύλο» χαρακτήρισε την υπόθεση µε τα σκιάδια ο δηµοτικός σύµβουλος του ∆ΗΣΥ λέγοντας πως οι αποφάσεις που λαµβάνονταν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ήταν εµφανώς παράνοµες. ∆υστυχώς, πρόσθεσε άφησαν εκτεθειµένους τους επαγγελµατίες, οι οποίοι καλά έκαναν και προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Το πρόβληµα, συνέχισε, είναι ότι αυτή η κατάσταση θα παραµείνει σε εκκρεµότητα, κάτι που δεν συµφέρει ούτε στο δήµο ούτε στους επαγγελµατίες.

Παναγιώτης Βορκάς: Ο δηµοτικός σύµβουλος της Ε∆ΕΚ χαρακτήρισε ως οµηρία των επαγγελµατιών της περιοχής τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί το 2008. ∆υστυχώς, συνέχισε, ο τρόπος µε τον οποίο επιχειρήθηκε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα µέχρι τώρα προκάλεσε τις δικαιολογηµένες αντιδράσεις των επαγγελµατιών. Χαρακτήρισε επίσης µονόδροµο την απόφαση που λήφθηκε στην τελευταία συνεδρίαση για ολοκλήρωση των εργασιών στο τµήµα της Ποσειδώνος που δεν σχετίζεται µε τα διατάγµατα των καταστηµαταρχών.

Βάσος ∆ηµητρίου: Σε γραπτή δήλωσή του ο επικεφαλής της δηµοτικής οµάδας της Ε∆ΕΚ σηµειώνει: «Έχω κάθε λόγο να είµαι κάθετα υπέρ των κατεδαφίσεων, γιατί είχα προειδοποιήσει από το 2007-2008 ως δηµοτικός σύµβουλος ότι τέτοιες κατασκευές δεν επιτρέπονται… και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα µετά από 15 περίπου χρόνια. Είµαι της άποψης, µετά από τόσα χρόνια, ότι πρέπει να απευθυνθούµε στο Υπουργείο Εσωτερικών για νοµιµοποίηση όλων των σκιαδίων, περιλαµβανοµένων και των κάθετων πλαϊνών υαλοπινάκων. Να σταµατήσουν οι κατεδαφίσεις και να επανατοποθετηθούν αυτά που έχουν αποµακρυνθεί. Πιστεύω ότι τα εντάλµατα που έχουν εκδοθεί θα δηµιουργήσουν περαιτέρω καθυστερήσεις και ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου τεράστια οικονοµικά προβλήµατα θα δηµιουργηθούν στην πόλη µας. Η αισθητική αναβάθµιση των σκιαδίων µπορεί να γίνει χωρίς δραστικές επεµβάσεις».

Κώστας Νάνος

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy