Πάφος: Συσκότιση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανέγερση καθεδρικού ναού