Παγκύπριο βραβείο σε μεταπτυχιακό φοιτητή του ΑΠΚΥ
Σε μια σεμνή τελετή, που διοργάνωσε στις 24 Νοεμβρίου 2014 το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Έρευνας και Τεχνολογίας», ο Αντρέας Σκουρουπάτης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», απέσπασε το δεύτερο Βραβείο στο διαγωνισμό «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2013-2014» και χρηματικό έπαθλο.  

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην Έρευνα στην εποχή της οικονομικής κρίσης και στο ρόλο και τις προοπτικές των νέων ερευνητών στην Κύπρο. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας του Αντρέα Σκουρουπάτη ήταν η «Ανάλυση, Προσδιορισμός και Επιπτώσεις της Ποιότητας του Αέρα στο Κυπριακό Μουσείο και Βυζαντινό Μουσείο», με επιβλέποντα το Δρ. Αντώνη Α. Ζορπά. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στη διεύθυνση
http://www.research.org.cy/_metacanvas/apotelesmata_foitw_2013_2014.jpg

Το Πανεπιστήμιο συγχαίρει θερμά τον βραβευθέντα φοιτητή του και εύχεται μελλοντικές επιτυχίες τόσο στον ίδιο όσο και σε άλλα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του ΑΠΚΥ.
Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν ο χαρακτηρισμός η ανάλυση και ο προσδιορισμός των εσωτερικών ρύπων στο Κυπριακό και Βυζαντινό Μουσείο (στην Λευκωσία) και η αξιολόγηση τους αν οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν συμπτώματα σχετικά με το  σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου και πως οι αέριοι ρύποι επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν και σε πιο βαθμό τα εκθέματα στα δύο Μουσεία. Προσδιορίστηκαν οργανικοί και ανόργανοι ρύποι σε όλες τις εποχές του χρόνου και προσδιορίσθηκε ο βαθμός στον οποίο επηρεάζουν τους εργαζόμενους και τα εκθέματα. Το θέμα της διατριβής ήταν πολύ πρωτότυπο και ο βαθμός καινοτομίας υψηλός αφού για πρώτη φορά στον Κυπριακό Χώρο διεξάγεται τέτοιας μορφής έρευνα. Τέτοιου είδους έρευνας σε Χώρους Μουσείων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι εύκολο να διεξαχθούν λόγω της φύσης των Μουσείων και της Μεγάλης Ιστορικής Αξίας που έχουν τα εκθέματα. Από την παρούσα διπλωματική εργασία έχουν ετοιμαστεί πρωτότυπες δημοσιεύσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί για δημοσίευση σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με υψηλό Impact Factor και αναμένονται οι απαντήσεις τους.

Ο διαγωνισμός ΦΟΙΤΩ διεξάγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και αφορά προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες που εκπονούνται από σπουδαστές οποιασδήποτε εθνικότητας που φοιτούν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή Κυπρίους που φοιτούν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.