Παγκόσµια Μέρα Αντίρρησης Συνείδησης η χθεσινή.
Για κάποιους απλώς µια ακόµα συνηθισµένη µέρα.

Για άλλους ηµέρα µνήµης για όσους ανθρώπους κυνηγήθηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν ή και πλήρωσαν µε την ίδια τους τη ζωή. Για τα «πιστεύω» τους στην ελεύθερη συνείδηση και σκέψη, καθώς και για τον αγώνα τους ενάντια στον µιλιταρισµό.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αντίρρησης Συνείδησης, το ελληνικό τµήµα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας διοργανώνει εκδήλωση µε αντιρρησίες συνείδησης από Ελλάδα, Κύπρο και Γερµανία.
Στην εκδήλωση ένας από τους οµιλητές ήταν και ο Χαλίλ Καραπασάογλου, διωκόµενος Τουρκοκύπριος αντιρρησίας συνείδησης και ποιητής.

Μάγια η µέλισσα