Ανησυχία και προβληματισμός για τα αποτελέσματα
Για άλλη μια χρονιά οι αρχικές βαθμολογίες που προέκυψαν από τις Παγκύπριες Εξετάσεις ήταν σε αρκετά, κύρια μαθήματα χαμηλές, γεγονός που προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό.
Όσον αφορά στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, ο φετινός μέσος όρος αγγίζει το 9,05 σε σχέση με το 2018 που ήταν 9,94. Στο μάθημα εξετάστηκαν συνολικά 7,549 υποψήφιοι – καθώς είναι το μοναδικό υποχρεωτικό -, είτε ενδιαφέρονταν μόνο για απόλυση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε και για πρόσβαση στην τριτοβάθμια.
Οι αναλύσεις και απόψεις αρμοδίων για την εικόνα που παρουσιάζουν οι βαθμοί των Νέων Ελληνικών δεν διαφέρουν και πολύ από αυτές των προηγούμενων ετών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, κάθε χρόνο ο μέσος όρος του μαθήματος των Νέων Ελληνικών χτυπά καμπανάκι στους αρμόδιους για την ανάγκη που υπάρχει να ληφθούν μέτρα και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα μαθήματα που ο μέσος όρος στις φετινές Παγκύπριες Εξετάσεις δεν πέρασαν τη βάση του δέκα είναι:
>> Ιστορία: 7,82
>> Λατινικά: 9,74
>> Χημεία: 9,55
>> Πολιτική Οικονομία: 7,05
>>Αεζαία Ελληνικά : 8,76
>> Φυσική: 9,39
>>Οικιακή Οικονομία: 7,92
>> Μαθηματικά Κοινού Κορμού: 7,89
>>Φυσική τετράωρο Τεχνικών Σχολών: 2,6
>> Μαθηματικά δίωρο Τεχνικών Σχολών (πρακτικής κατεύθυνσης): 3,98
>> Τεχνολογία πρακτικής κατεύθυνσης: 8,58
Καλύτερα τα αποτελέσματα στις ξένες γλώσσες
Αυτό που διαπιστώνεται, είναι ότι στις ξένες γλώσσες η εικόνα ήταν καλύτερη. Πρόκειται όμως για μαθήματα, στα οποία το ποσοστό συμμετοχής των υποψηφίων είναι μικρότερο. Συγκεκριμένα:
>> Αγγλικά: 13,65
>> Γαλλικά: 13,44
>> Γερμανικά: 17,23
>> Ιταλικά: 12,15
>> Ισπανικά: 12,58
>> Τουρκικά: 15,19
>> Ρωσικά: 13,06