Παγκύπριον Γυμνάσιον (Κεντρικό)

Του Γιάννη Α. Οικονομίδη*

H ολοκλήρωση της αναδόµησης-αποκατάστασης του κτιρίου του αρχαιότερου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο και εκ των ιστορικότερων σχολείων του Ελληνισµού αποτελεί γεγονός, µετά από καθυστερήσεις και δυσκολίες που παρουσιάζονταν διαχρονικά.


Το Παγκύπριον Γυµνάσιον (Κεντρικό) στη Λευκωσία ιδρύθηκε το 1812 και πάντα ταυτιζόταν µε τους αγώνες του κυπριακού Ελληνισµού, ενώ σε αυτό δίδαξαν και φοίτησαν σπουδαίοι καθηγητές και µαθητές, οι οποίοι διέπρεψαν σε όλους τους τοµείς της ζωής, στην Πολιτική, τις Επιστήµες, τις Τέχνες και τα Γράµµατα, αλλά και στους αγώνες της Κύπρου για ελευθερία.

Με την παράδοση στην εκπαιδευτική και µαθητική κοινότητα του αναβαθµισµένου ιστορικού κτιρίου της Σεβερείου Βιβλιοθήκης, της Πτέρυγας Θεοδότου, του κεντρικού κτιρίου της διοίκησης και της Πτέρυγας Χατζηκωστή, παραδόθηκε την ίδια στιγµή ένα κόσµηµα για τα εκπαιδευτήρια της Κύπρου. Σηµειώνεται πως µε απόλυτο σεβασµό στην ιστορική φυσιογνωµία και την ταυτότητα του Εκπαιδευτηρίου, προτεραιότητα δόθηκε στην πλήρη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών µέσα από την αναδόµηση-αποκατάσταση των κτιρίων του. […]

Πρόσθετα, προς την περαιτέρω αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Παγκύπριου Γυµνασίου, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισµού και Νεολαίας προώθησε και υλοποιεί τις ακόλουθες καινοτόµες δράσεις:

– Λειτουργία του Ολοήµερου Προγράµµατος Γυµνασιακού Κύκλου ∆ιαθεµατικής και ∆ιεπιστηµονικής Μάθησης, µε συνδυασµό των Θετικών και των Ανθρωπιστικών Επιστηµών, µέσω των κατευθύνσεων: (α) «STEAM» (ακρωνύµιο των όρων Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) και (β) «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµός». Στο Πρόγραµµα φοιτούν µαθητές/µαθήτριες της Α’ και Β’ Γυµνασίου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής περιφέρειας.


– Μεταφορά του Μουσικού Γυµνασίου Λευκωσίας και λειτουργία του πλέον µαζί µε το Μουσικό Λύκειο.

– Ίδρυση και απογευµατινή λειτουργία στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη του Κέντρου Κλασικών Σπουδών και Ελληνικών Γραµµάτων, για µαθητές/µαθήτριες από όλα τα Γυµνάσια και Λύκεια της Λευκωσίας.

– Λειτουργία Κέντρου ∆ιαδραστικής Μάθησης «Λουκά Πουρούλη» (αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέµβριο του 2023).

– Ψηφιοποίηση του πλούσιου αρχείου των χειρογράφων, χαρτών, παλαίτυπων κειµηλίων που διαθέτει το Σχολείο, ώστε να διασωθούν και να είναι προσβάσιµα στο ευρύ κοινό.


Ως ένα πρότυπο εκπαιδευτήριο πλέον, ανταποκρινόµενο στο όραµα των ιδρυτών, των ευεργετών και των µεγάλων του δασκάλων, θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τις νέες και τους νέους µε γνώσεις και δεξιότητες, αξίες, ιδανικά και ήθος, καθιστώντας τους ικανούς να συµβάλουν στην πρόοδο και την ευηµερία της πατρίδας.

Συγχαρητήρια αξίζουν διαχρονικά σε όλους όσοι πίστεψαν στην υλοποίηση του έργου αυτού και πρωτίστως στην Πολιτεία που επένδυσε και επενδύει στο σχολείο αυτό, τόσο διότι το δικαιούται και το αξίζει λόγω της ιστορίας του, αλλά πρώτιστα επειδή έχει ακόµη πιο λαµπρό µέλλον και προοπτική.

*Εκπαιδευτικός – πολιτικός επιστήµονας

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.