Πάει για νέα αναβολή η νομοθεσία των εκποιήσεωνΤα επόμενα βήματα αναφορικά με τη νομοθεσία των εκποιήσεων θα καθορίσει η σύσκεψη των Αρχηγών ή εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων που συνέρχεται αυτή την ώρα.

Στις 2 Μαρτίου εκπνέει ο νόμος που αναστέλλει την εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις και ως εκ τούτου η Ολομέλεια προσανατολίζεται να εγκρίνει νέα αναστολή, καθώς δεν παραπέμφθηκαν τελικά για ψήφιση τα τέσσερα από τα πέντε νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας. Η Σύνοδος της Ολομέλειας αρχίζει στις 16:00.

Ο ΔΗΣΥ προτίθεται να καταθέσει πρόταση νόμου που θα εξαιρεί από την νομοθεσία των εκποιήσεων την πρώτη κατοικία μέχρι τις 3 Απριλίου, πρόταση που αντανακλά τη θέση της Κυβέρνησης.

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε πρόταση νόμου που προνοεί την αναστολή μέχρι την 1η Ιουλίου της εφαρμογής όλων των διατάξεων του νόμου εκποιήσεων. «Η προτεινόμενη αναστολή της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων για κάποιο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για κατάθεση στη Βουλή, ολοκλήρωση της μελέτης και ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας για θεσμοθέτηση νέου πλαισίου αφερεγγυότητας», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης που κατέθεσε το ΑΚΕΛ.

Το ΚΣ ΕΔΕΚ κατέθεσε πρόταση νόμου βάσει της οποίας αναστέλλεται μέχρι τις 3 Απριλίου η εφαρμογή όλων των διατάξεων του νόμου για τις εκποιήσεις. Σκοπός της πρότασης είναι να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος για μελέτη και ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας για τη θεσμοθέτηση του πλαισίου αφερεγγυότητας, όπως αναφέρεται στην πρόταση νόμου.

Οι Οικολόγοι κατέθεσαν πρόταση νόμου για εξαίρεση, μέχρι την 1η Ιουνίου, της κύριας κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης που έχουν τεθεί ως ενυπόθηκη εξασφάλιση για δάνεια μέχρι €350.000, καθώς και των ενυπόθηκων ακινήτων που έχουν τεθεί ως εξασφάλιση για δάνεια που βρίσκονται υπό διαδικασία διαμεσολάβησης στον Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.