Παίζει με τη φωτιά η κυβέρνηση: «Χρυσές άδειες» διαμονής – Έρχεται καμπάνα από ΕΕ για «χρυσά διαβατήρια»

Παίζει με τη φωτιά η κυβέρνηση, αφού κατέθεσε νομοσχέδιο στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι τέσσερις μέρες προηγουμένως η Κομισιόν κυκλοφόρησε έκθεση για την Κύπρο στην οποία συνδέει τα «χρυσά» διαβατήρια με τη φοροδιαφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό!

«Χρυσές» άδειες διαμονής την ώρα που η ΕΕ ετοιμάζει καμπάνα για τα «χρυσά» διαβατήρια!

Του
Κωνσταντίνου Ζαχαρίου


Η κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά στο θέμα των «χρυσών» διαβατηρίων, αφού κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδια για «χρυσές» άδειες διαμονής και μάλιστα με τη δυνατότητα να παραχωρείται μαζί έκπτωση 50% από το φόρο για 17 χρόνια, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επί παραβάσει την οποία έχει κινήσει η Κομισιόν εναντίον της χώρας. Το χειρότερο όμως είναι ότι η κατάθεση των νομοσχεδίων έγινε μόλις τέσσερις μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Κομισιόν (συστάσεις ανά χώρα στο πλαίσιο του εαρινού πακέτου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Εξαμήνου), στην οποία η ΕΕ συνδέει το θέμα των «χρυσών» διαβατηρίων με τη φοροδιαφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό!

Η Κομισιόν έχει κινήσει δύο διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον της Κύπρου για το θέμα των «χρυσών» διαβατηρίων. Η πρώτη αφορά το ξεχείλωμα των κριτηρίων και τις ατασθαλίες οι οποίες έγιναν και η δεύτερη τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία χαρίστηκαν με τη χρέωση των ακινήτων που αγοράστηκαν μέσω του Επενδυτικού Προγράμματος με τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 5% -ο οποίος με βάση τους κανονισμούς της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κοινωνικούς σκοπούς– αντί του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 19% που χρησιμοποιείται για τις επενδύσεις. Σημειώνεται μάλιστα ότι παρά τον εδώ και μήνες τερματισμό του Επενδυτικού Προγράμματος, η Κομισιόν όχι μόνο δεν έχει τερματίσει τη διαδικασία επί παραβάσει, αλλά την έχει οδηγήσει στο επόμενο στάδιο, που είναι και το τελευταίο πριν την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου με μαθηματική ακρίβεια την περιμένει πολύ βαρύ πρόστιμο. Ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει στις Βρυξέλλες είναι το γεγονός ότι η ΕΕ στην πρόσφατη έκθεσή της για την Κύπρο συνέδεσε το θέμα των «χρυσών» διαβατηρίων με τη φοροδιαφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Ανέφερε μάλιστα ότι «οι υψηλές ροές ξένων άμεσων επενδύσεων και το υψηλό επίπεδο πληρωμών μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων ως ποσοστό του ΑΕΠ, υποδηλώνουν ότι η Κύπρος χρησιμοποιείται από εταιρείες που επιδίδονται σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό». Ακόμη, ανέφερε ότι «ο χαμηλός συντελεστής εταιρικού φόρου παραμένει πρόκληση […] ενώ δεν προσθέτει πολλά στην πραγματική οικονομία, καθώς πολλές επιχειρήσεις που προσελκύονται έχουν αδύναμο κρίκο με την κυπριακή οικονομία.

Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου

Παρά τα πιο πάνω, στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, η κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο το οποίο ξεχειλώνει τα κριτήρια για τις άδειες διαμονής, τις οποίες μετατρέπει παράλληλα σε επενδυτικό προϊόν. Δηλαδή ακολουθεί ακριβώς την ίδια μέθοδο την οποία εφάρμοσε στα «χρυσά» διαβατήρια και η οποία οδήγησε στα ρεζιλίκια και τις διαδικασίες επί παραβάσει τις οποίες κίνησε η Κομισιόν εναντίον της χώρας.


Με βάση το νομοσχέδιο, θα μπορεί να δοθεί άδεια παραμονής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Αυτοαπασχολούμενοι: Όσοι δηλώνουν αυτοαπασχολούμενοι και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα, θα μπορούν να πάρουν άδεια: Να κατέχουν τα προσόντα για άσκηση του επαγγέλματος ή της επιστήμης ή για τη λειτουργία της επιχείρησης στην οποία προτίθενται να απασχοληθούν, να είναι κάτοχοι επαγγελματικής ή άλλης άδειας (αν αυτό απαιτείται λόγω του επαγγέλματος), να έχουν επαρκή κεφάλαια για το σκοπό αυτό (σ.σ.: για το συγκεκριμένο σημείο η κυβέρνηση φρόντισε να αφήσει γκρίζα ζώνη, αναφέροντας ότι το ύψος των κεφαλαίων θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου), να έχουν διευθετημένες τυχόν υποχρεώσεις προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας σε σχέση με φόρους και εισφορές, και η απασχόλησή τους να φέρει όφελος στη Δημοκρατία, να είναι σύμφωνη με τις αναπτυξιακές προτεραιότητές της, να μην επηρεάσει δυσμενώς τη γενική οικονομία και να μη δημιουργήσει αδικαιολόγητο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά εργασίας (σ.σ.: δεν αναφέρεται ποιος θα κρίνει κατά πόσο οι επενδύσεις είναι προς όφελος της Δημοκρατίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορεί να κόβει και να ράβει κατά το δοκούν).

• Μισθωτοί: Όσους τους προσφέρεται απασχόληση και αποδέχονται, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθεί αδικαιολόγητος ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία απασχόλησης (σ.σ.: δεν αναφέρονται άλλα κριτήρια, αλλά αντίθετα αφήνεται να νοηθεί ότι και εδώ το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορεί να κόβει και να ράβει κατά το δοκούν). Αναφέρεται επίσης ότι ο εργοδότης θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για απασχόληση αλλοδαπών (σ.σ.: τα οποία καθορίζονται από την κυβέρνηση με διατάγματα) και να έχει διευθετημένες τυχόν υποχρεώσεις του προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας σε σχέση με φόρους και εισφορές.


• Επενδυτές: Όσοι έχουν προβεί σε «σημαντική επένδυση στη Δημοκρατία, το ύψος και το είδος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με κεφάλαια προερχόμενα από νόμιμες πηγές εκτός Δημοκρατίας» (σ.σ.: η συγκεκριμένη πρόνοια είναι ακόμη πιο χαλαρή από τα «χρυσά» διαβατήρια στα οποία υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια).

• Αυτοσυντηρούμενοι: Όσοι προτίθενται να διαμείνουν στη Δημοκρατία, χωρίς την άσκηση οποιασδήποτε απασχόλησης ή άλλης οικονομικής δραστηριότητας στη Δημοκρατία και έχουν στη διάθεσή τους ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα πέραν των 40 χιλ. ευρώ (συν 10 χιλ. ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος της οικογένειας), καθώς επίσης κατάλληλο ιδιόκτητο κατάλυμα στη Δημοκρατία για τη διαμονή τους αξίας 250 χιλ. ευρώ.

• Άλλες περιπτώσεις: Στο νομοσχέδιο αφήνεται παράθυρο και για άλλες περιπτώσεις, νοουμένου ότι κατέχουν έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο και δεν συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη και δημόσια υγεία με οποιονδήποτε τρόπο.


Πριμ φορολογικές εκπτώσεις

Μαζί με το νομοσχέδιο για τις «χρυσές» άδειες διαμονής, η κυβέρνηση κατέθεσε και δεύτερο νομοσχέδιο, το οποίο δίνει στους επίδοξους επενδυτές σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα:

• Τροποποιείται η νομοθεσία «ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής για έναρξη εργοδότησης στη Δημοκρατία με τη μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης αμοιβής από 100 χιλ. ευρώ σε 55 χιλ. ευρώ για τους νέους φορολογούμενους, αλλά και την επέκταση του πλαισίου από 10 σε 17 έτη», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε μαζί με το νομοσχέδιο. Αναφέρεται επίσης ότι «παράλληλα παραχωρείται η απαλλαγή και στους υφιστάμενους δικαιούχους με αμοιβή πέραν των 55 χιλ. ευρώ, νοουμένου ότι ήταν κάτοικοι εκτός της Δημοκρατίας για 12 συνεχόμενα έτη, πριν την έναρξη της εργοδότησής τους». Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία αξιοποιήθηκε από πολλά στελέχη των τραπεζών και των επενδυτικών ταμείων.

 

 

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.