Πανίκος Νικολάου: Μετεξέλιξη και ανάπτυξη του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου µε πυρήνα την τεχνολογία

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Ζαχαρίου


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei  • «Το 80% των πελατών µας χρησιµοποιεί πλέον τα ψηφιακά µας κανάλια»
  • «Παραµένουµε µε διαφορά ο µεγαλύτερος πάροχος δανείων στη χώρα. Τα δύο τελευταία χρόνια φροντίσαµε να βρούµε έγκαιρα τις κατάλληλες λύσεις µε τους πελάτες µας, ώστε οι επιπτώσεις της πανδηµίας να είναι περιορισµένες. Φυσικά, συνεχίζει να υπάρχει αβεβαιότητα οπότε είµαστε σε επιφυλακή για λήψη µέτρων όποτε και αν χρειαστεί»
  • «Είναι φυσιολογικό οι επενδυτές να ζητούν απόδοση της επένδυσής τους και αυτό είναι ψηλά στις προτεραιότητές µας. Προτεραιότητά µας είναι η δηµιουργία ενός βιώσιµου επιχειρηµατικού µοντέλου, γεγονός που θα διευκολύνει τη συζήτηση µε τις Εποπτικές Αρχές, στο µέλλον»

 

Η µετεξέλιξη και ανάπτυξη της Τράπεζας Κύπρου έχει ως πυρήνα την τεχνολογία, αναφέρει σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα µας ο διευθύνων σύµβουλος του Συγκροτήµατος, Πανίκος Νικολάου. Αφήνει επίσης ανοικτό το ενδεχόµενο για νέο σχέδιο εθελούσιας, σηµειώνοντας ότι στόχος του Συγκροτήµατος είναι η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητάς του και η διευκόλυνση του ψηφιακού µετασχηµατισµού.
Ο Π. Νικολάου συνδέει τις χρεώσεις στις καταθέσεις µε την προσπάθεια για αντιµετώπιση του προβλήµατος της πλεονάζουσας ρευστότητας. Αναφέρεται επίσης στα ΜΕ∆, αλλά και τις πιέσεις των µετόχων για µέρισµα.

 

Με την πρόσφατη πώληση χαρτοφυλακίου δανείων το ποσοστό των ΜΕ∆ µειώθηκε σε µονοψήφιο ποσοστό. Παρά ταύτα, παραµένει πάνω από τον µέσο όρο της ευρωζώνης. Εξετάζεται το ενδεχόµενο πώλησης και άλλων ΜΕ∆;

Mε την υπογραφή της συµφωνίας για πώληση του Helix 3 και την αναµενόµενη µείωση των Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων (ΜΕ∆) σε µονοψήφιο ποσοστό, δεν φαίνεται να υπάρχει περιθώριο για πραγµατοποίηση πωλήσεων ανάλογου µεγάλου µεγέθους στο άµεσο µέλλον. Με την ολοκλήρωση της συµφωνίας το ποσοστό των ΜΕ∆ θα µειωθεί στο 8,6%, ενώ τα καθαρά ΜΕ∆ θα περιοριστούν στο 3,6%.

Ο µεσοπρόθεσµος στόχος τον οποίο έχουµε θέσει για µείωση των ΜΕ∆ κάτω από το 5%, θα επιτευχθεί κυρίως µέσω οργανικών κινήσεων, οι οποίες έτσι κι αλλιώς αποτελούν βασικό τρόπο χειρισµού των ΜΕ∆ όλα αυτά τα χρόνια.

Αναµένουµε επίσης την εξέλιξη των κρατικών σχεδιασµών για απόκτηση προβληµατικών δανείων από την Κυπριακή Εταιρεία ∆ιαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕ∆ΙΠΕΣ) για να δούµε πώς αυτή µπορεί να επηρεάσει τα υπόλοιπα ΜΕ∆ του χαρτοφυλακίου µας.

Την ίδια ώρα, ακολουθούµε συνετές πολιτικές δανεισµού οι οποίες µας προστατεύουν από τη δηµιουργία νέων προβληµατικών δανείων. Αυτό επιδρά θετικά στο δείκτη ΜΕ∆, ενώ παράλληλα παραµένουµε µε διαφορά ο µεγαλύτερος πάροχος δανείων στη χώρα.

Τα δύο τελευταία χρόνια φροντίσαµε να βρούµε έγκαιρα τις κατάλληλες λύσεις µε τους πελάτες µας, ώστε οι επιπτώσεις της πανδηµίας στην ποιότητα του δανειακού µας χαρτοφυλακίου να είναι περιορισµένες. Φυσικά, συνεχίζει να υπάρχει αβεβαιότητα οπότε είµαστε σε επιφυλακή για λήψη µέτρων όποτε και αν χρειαστεί.

Η Πολιτεία προωθεί τη µετεξέλιξη της ΚΕ∆ΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, µε στόχο την απορρόφηση συγκεκριµένων δανείων. Σας ενδιαφέρει να συµµετάσχετε στο σχέδιο; Και πόσα ΜΕ∆ της υπό αναφορά κατηγορίας έχει η Τράπεζα Κύπρου;

Θα µας ενδιέφερε η συµµετοχή σε ένα τέτοιο σχέδιο, όπως συµµετείχαµε και στο Σχέδιο Εστία. Φυσικά πρέπει πρώτα να δούµε τις σχετικές λεπτοµέρειες, κατά πόσον υπάρχουν δάνεια στο χαρτοφυλάκιό µας τα οποία πληρούν τα συγκεκριµένα κριτήρια και υπό ποιους όρους. Άρα όταν έχουµε όλες τις πληροφορίες µπροστά µας θα πάρουµε και τις ανάλογες αποφάσεις.

Η άλλη οδός για µείωση του ποσοστού των ΜΕ∆ είναι αγορά πακέτου εξυπηρετούµενων δανείων. Εξετάζεται αυτό το ενδεχόµενο;

Είµαστε πάντα έτοιµοι να εξετάσουµε τέτοιες περιπτώσεις, µε όρους όµως που να προσθέτουν αξία στους µετόχους µας και να βελτιώνουν το επιχειρηµατικό µας µοντέλο.

Σας προβληµατίζει η µεγάλη και αναξιοποίητη πλεονάζουσα ρευστότητα;

Φυσικά και µας προβληµατίζει. Από τη µία είναι ένδειξη εµπιστοσύνης προς το Συγκρότηµα, από την άλλη όµως συνεπάγεται αρκετό κόστος. Η διαχείριση της υπερβάλλουσας ρευστότητας σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων είναι µια πρόκληση για την οποία δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.

Πέραν του βιώσιµου δανεισµού, υπάρχουν και άλλες επιλογές όπως η αύξηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, η διοχέτευση σε off-balance sheet items (στοιχεία εκτός ισολογισµού), η εφαρµογή liquidity fees (χρεώσεις ρευστότητας) στις καταθέσεις των πελατών µας κ.λπ. Γενικότερα, όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι και αξιολογούνται διαρκώς και σε βάθος µε στόχο την εξισορρόπηση µεταξύ της ανάγκης µείωσης του κόστους ρευστότητας και της ανταπόκρισης στις ουσιαστικές ανάγκες των πελατών µας.

Τι περιλαµβάνει το πρόγραµµα ψηφιακής µεταµόρφωσης για το 2022;

Στην Τράπεζα Κύπρου διακρίναµε νωρίς ότι η τεχνολογία θα είναι ο πυρήνας οποιαδήποτε σηµαντικής µελλοντικής ανάπτυξης. Έτσι επενδύσαµε εγκαίρως στην ανάπτυξη του ψηφιακού µας αποτυπώµατος σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας του οργανισµού.

Σήµερα, το ποσοστό των ψηφιακών συναλλαγών πλησιάζει το 90%, ενώ σχεδόν το 80% των πελατών µας χρησιµοποιεί τα ψηφιακά µας κανάλια.

Θα συνεχίσουµε να επενδύουµε στην ανάπτυξη των ψηφιακών µας δυνατοτήτων σε όλα τα επίπεδα και να παρέχουµε εύκολες στη χρήση και ασφαλείς λύσεις στους πελάτες µας.

Τους τελευταίους µήνες παρουσιάσαµε την ηλεκτρονική επικαιροποίηση στοιχείων (Digital KYC), τη δυνατότητα για ψηφιακό άνοιγµα λογαριασµού για νέους πελάτες (Digital Onboarding), αλλά και την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων µέσω του BOC Mobile App. Επιπρόσθετα, οι πελάτες µας έχουν σήµερα τη δυνατότητα να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν από µόνοι τους τις πιστωτικές τους κάρτες.

Για το 2022, ανάµεσα σ’ άλλα σχεδιάζουµε ακόµα πιο βελτιωµένο και αναβαθµισµένο Mobile Banking, τη νέα έκδοση της 1Bank ώστε να καταστεί ακόµα πιο εύχρηστη.

Η συνεχής βελτίωση του ψηφιακού µας αποτυπώµατος θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική ∆ιακυβέρνηση), που αποτελεί σηµαντικό σηµείο αναφοράς για όλο τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Τέλος, θα δείτε σύντοµα εντός του 2022 την πρώτη µας προσέγγιση και τις πρώτες µας εφαρµογές προς την κατεύθυνση της ευρύτερης ψηφιοποίησης της οικονοµίας.

Θα υπάρξει νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου;

Την ανάγκη για τα Σχέδια Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού την καθορίζουν οι ανάγκες του οργανισµού από πλευράς στελέχωσης και απαιτούµενων δεξιοτήτων. Είµαστε ικανοποιηµένοι µε τα αποτελέσµατα του πρόσφατου στοχευµένου και µικρής κλίµακας σχεδίου, µέσω του οποίου έχει εγκριθεί η αποχώρηση 100 υπαλλήλων.

Παραµένουµε δεσµευµένοι στο στόχο µας για βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του οργανισµού και τη διευκόλυνση του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Αν κρίνουµε, σε οποιοδήποτε στάδιο, ότι υπάρχει ανάγκη για νέο Σχέδιο θα προχωρήσουµε ανάλογα.

Το ανθρώπινό µας δυναµικό, όπως είπα πολλές φορές, είναι το σηµαντικότερό µας περιουσιακό στοιχείο και γι’ αυτό οι ενέργειες είναι πάντοτε πολύ προσεκτικές.

Οι µέτοχοι πιέζουν για µέρισµα. Έχετε συζητήσει το θέµα µε τις Εποπτικές Αρχές;

Είναι φυσιολογικό οι επενδυτές να ζητούν απόδοση της επένδυσής τους και αυτό είναι ψηλά στις προτεραιότητές µας. Προς το παρόν όµως υπάρχουν περιορισµοί και ακόµα δεν έχουµε συζητήσει το θέµα µε τις Εποπτικές Αρχές. Προτεραιότητά µας είναι η δηµιουργία ενός βιώσιµου επιχειρηµατικού µοντέλου, γεγονός που θα διευκολύνει τη συζήτηση µε τις Εποπτικές Αρχές, στο µέλλον.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.