Πάνω από 80% των επιχειρήσεων παρείχαν μέσα για μερική, τουλάχιστον, εξ αποστάσεως απασχόλησης

Πάνω από 80% των επιχειρήσεων με δέκα ή περισσότερους εργαζόμενους παρείχαν φορητές συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της επιχείρησης κατά το 2022, δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις, που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την Πέμπτη.

Η έρευνα εξέτασε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις, τις ταχύτητες σύνδεσης των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ποσοστά εξειδικευμένου προσωπικού ΤΠΕ στις επιχειρήσεις.


Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 85,9% των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους απασχολούμενους, παρείχαν φορητές συσκευές που επιτρέπουν κινητή σύνδεση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, για επαγγελματικούς σκοπούς. Με τον όρο «φορητές συσκευές» εννοείται η χρήση φορητών συσκευών για τις οποίες οι επιχειρήσεις πληρώνουν εξ ολοκλήρου ή τουλάχιστον μέχρι ενός ορίου το κόστος αγοράς ή χρήσης (συνδρομή).

Επιπλέον, κατά το 2022, το 81,4% όλων των επιχειρήσεων παρέχουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης, το 68,7% πρόσβαση στα έγγραφα της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων ή άλλων αρχείων και το 64,8% πρόσβαση στις επιχειρηματικές εφαρμογές της επιχείρησης ή λογισμικό που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση. Ακόμα, το 59% όλων των επιχειρήσεων έχουν πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως συσκέψεις μέσω διαδικτύου (π.χ. Skype, Zoom, ομάδες MS, WebEx κ.λπ.).

Όπως σημειώνει η έκθεση που δημοσιεύτηκε, με τον όρο εξ αποστάσεως πρόσβαση, εννοείται η ετοιμότητα, η ικανότητα και η προθυμία των επιχειρήσεων να δώσουν τη δυνατότητα στους απασχολούμενους να εργάζονται εξ αποστάσεως, επιτρέποντάς τους εξ αποστάσεως πρόσβαση στους πόρους της επιχείρησης.

Αύξηση στις ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο


Ακόμα, η έρευνα έδειξε ότι οι συνδέσεις διαδικτύου υψηλής ταχύτητας (100 Mbit/s ή περισσότερο) έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Το 2022, περίπου έξι στις δέκα επιχειρήσεις (61,2%) έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο υψηλότερες από 100Mbit/s σε σύγκριση με 10,2% το 2018.

Το 2022, η πιο δημοφιλής ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στην Κύπρο ήταν μεταξύ 100 και 500 Mbit/s (39,2% όλων των επιχειρήσεων). Το 22,7% των επιχειρήσεων επέλεξαν μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων τουλάχιστον 30 Mbit/s αλλά λιγότερο από 100 Mbit/s. Οι επιχειρήσεις με μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων τουλάχιστον 500 Mbit/s αλλά λιγότερο από 1 Gbit/s και οι επιχειρήσεις με περισσότερο από 1 Gbit ακολουθούν με 11%. Οι λιγότερο δημοφιλείς ταχύτητες ήταν οι λιγότερο από 30 Mbit/s με 8%.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce)

Κατά το 2021, το 22% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω δικτύων υπολογιστών. Το 21,2% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστότοπων ή εφαρμογών και το 3,3% μέσω μηνυμάτων τύπου “EDI” (Electronic Data Interchange). Το 17,8% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες για προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω των ιστότοπων ή εφαρμογών της ίδιας της επιχείρησης, ενώ το 11,9% έλαβε παραγγελίες μέσω ιστότοπων ηλεκτρονικής αγοράς ή εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από διάφορες επιχειρήσεις για εμπορία προϊόντων.


Σημειώνεται ότι το 19,6% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες για αγαθά ή υπηρεσίες μέσω ιστότοπων ή εφαρμογών από ιδιώτες καταναλωτές σε σύγκριση με 12,7% των επιχειρήσεων που έλαβαν παραγγελίες από άλλες επιχειρήσεις ή/και δημόσιες αρχές.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, το 19,9% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες για προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω ιστότοπων ή εφαρμογών, από πελάτες που διαμένουν στην Κύπρο, το 9,6% από πελάτες που βρίσκονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 8,2% από πελάτες που βρίσκονται στον υπόλοιπο κόσμο.

Εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και δεξιότητες

Εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα ΤΠΕ θεωρείται το προσωπικό του οποίου η κύρια εργασία είναι η χρήση των ΤΠΕ, δηλαδή έχει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να αναπτύσσει, να σχεδιάζει, να λειτουργεί, να υποστηρίζει ή και να συντηρεί συστήματα ΤΠΕ και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, ανάκτηση και αποστολή δεδομένων.


Η έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας έδειξε ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (24,5%) απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα ΤΠΕ. Στις μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό φτάνει το 73,3%, σε σύγκριση με 46,5% στις μεσαίες και 20,1% στις μικρές επιχειρήσεις.

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρείχαν οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης κατά το 2021, σε εξειδικευμένο ή μη εξειδικευμένο προσωπικό παραμένει χαμηλό στο 13,9% και 25,6% αντίστοιχα. Στις μεγάλες επιχειρήσεις τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 51,1% σε εξειδικευμένο προσωπικό και 65,7% σε μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Τέλος, το 10,5% των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους προσέλαβε ή προσπάθησε να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα ΤΠΕ το 2021. Το 5,7% των επιχειρήσεων αντιμετώπισε δυσκολίες στο να πληρώσει αυτές τις θέσεις κατά το 2021.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.