Παραµένει θολό το τοπίο των διαβουλεύσεων για την ΑΤΑ

  • Ο υπουργός θα συναντηθεί µε τους εργοδότες την Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου
  • ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εµµένουν στην κατάργηση της ΑΤΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν µπορεί όποτε έχουµε αύξηση του πληθωρισµού να αυξάνουµε τους µισθούς
  • Το ΚΕΒΕ βάζει στο τραπέζι ένα άλλο σύστηµα, το οποίο θα λαµβάνει υπόψιν τον πληθωρισµό, αλλά κυρίως µε οικονοµικούς δείκτες, όπως η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα
  • Συντεχνίες: Έτοιµες να δεχτούν µια συµφωνία, η οποία να οδηγεί στην πλήρη απόδοση της ΑΤΑ, αλλά χωρίς αµφισηµίες
  • Η συνδικαλιστική εµπειρία δείχνει ότι ο θεσµός της ΑΤΑ βοηθά στην εργατική ειρήνη και την αποφυγή καθηµερινών συγκρούσεων, ενώ συµβάλλει και στην ανάπτυξη της οικονοµίας
  • Σε περίπτωση µη συµφωνίας οι εργαζόµενοι θα πρέπει να υπερασπιστούν το θεσµό µε νέους αγώνες

 

Του Γιάννη Κακαρή

Θολό παραµένει το τοπίο σε ό,τι αφορά το διάλογο για την ΑΤΑ, καθώς πλησιάζουµε στην προθεσµία της 15ης Αυγούστου, που έθεσε ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας.

Φαίνεται πως παρά τις συναντήσεις του Κυριάκου Κούσιου, άβυσσος συνεχίζει να χωρίζει εργοδότες και εργαζοµένους. Είναι ορατό, λοιπόν, το ενδεχόµενο να συνεχιστεί η εφαρµογή της µεταβατικής συµφωνίας, µέχρι να υπάρξει κατάληξη.

Την περασµένη ∆ευτέρα ο Υπουργός Εργασίας πραγµατοποίησε συνάντηση µε τις συντεχνίες, ενώ η συνάντηση µε τους εργοδότες θα πραγµατοποιηθεί στις 2 ∆εκεµβρίου. Ωστόσο, ο υπουργός εξέφρασε ήδη την απογοήτευσή του.

«∆υστυχώς, δεν µπορώ να είµαι αισιόδοξος, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, για κατάληξη σε µια συναινετική συµφωνία», δήλωσε την Τετάρτη ο Κ. Κούσιος. Κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να προσέλθουν στο διάλογο µε συναινετικές προσεγγίσεις για να είναι εφικτή η κατάληξη σε µια αµοιβαία αποδεκτή λύση και υπέδειξε ότι οι συνθήκες επιβάλλουν τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης.

Σύµφωνα µε παλαιότερές του δηλώσεις, οι διαβουλεύσεις θα διαρκέσουν µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου. Οπότε, αναµένεται ότι µετά και την κοινή συνάντηση µε ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ο Κυριάκος Κούσιος θα καταθέσει στο τραπέζι µεσολαβητική πρόταση. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κηρύξει αδιέξοδο. Πάντως δεν αποκλείεται να συνεχίσουν οι συζητήσεις και εντός Ιανουαρίου, καθώς η εφαρµογή της όποιας απόφασης θα υλοποιηθεί µε την πληρωµή του µισθού Ιανουαρίου. Στην περίπτωση αδιεξόδου, οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι έτοιµοι να υπερασπιστούν το θεσµό µε νέους αγώνες.

ΠΕΟ: Η ΑΤΑ συµβάλλει στην εργατική ειρήνη και την ανάπτυξη της οικονοµίας

Η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάµπους, ανέφερε στη «Χαραυγή» πως οι συντεχνίες είναι έτοιµες να δεχτούν µια συµφωνία, η οποία να οδηγεί στην πλήρη απόδοση της ΑΤΑ, αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αµφισηµία. Συµπληρώνοντας, ο αναπληρωτής ΓΓ της ΠΕΟ, Μιχάλης Παπανικολάου, υπογράµµισε ότι ο θεσµός της ΑΤΑ βοηθά στην εργατική ειρήνη και την αποφυγή καθηµερινών συγκρούσεων, ενώ όπως είπε συµβάλλει και στην ανάπτυξη της οικονοµίας.

Ο Μιχάλης Παπανικολάου επεσήµανε ακόµα ότι είναι αδικαιολόγητοι οι εργοδότες να επιµένουν στην πλήρη κατάργηση της ΑΤΑ, την ώρα που εργαζόµενοι δύσκολα τα βγάζουν πέρα λόγω ακρίβειας. Αντίθετα, υπέδειξε, θα πρέπει να συζητηθεί η επέκταση της ΑΤΑ στους µισθούς όλων των εργαζοµένων, λαµβάνοντας υπόψιν ότι µερίδα του πληθυσµού αντιµετωπίζει πλέον θέµα επιβίωσης. Ο Μ. Παπανικολάου διαφώνησε επίσης µε τη θέση των εργοδοτών ότι αν συνεχιστεί ο θεσµός της ΑΤΑ θα καταστραφούν οι επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, εξέφρασε αγανάκτηση για το γεγονός ότι σε ακόµα µια δύσκολη περίοδο, τα προβλήµατα φορτώνονται στις πλάτες των αδυνάτων.

ΣΕΚ: Η όποια ρύθµιση θα πρέπει να στοχεύει στην αποκατάσταση της ΑΤΑ

Ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε πως η εργοδοτική πλευρά φαίνεται να τηρεί µια άτεγκτη στάση και πως για να µπορέσει να συνεχιστεί οµαλά η συζήτηση, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν διαπραγµατευόµαστε από το πουθενά. Βάση της συζήτησης, υπέδειξε, είναι η µεταβατική συµφωνία όπου αναφέρεται ξεκάθαρα πως η όποια ρύθµιση θα στοχεύει στην αποκατάσταση και όχι την κατάργηση της ΑΤΑ. ∆ιευκρίνισε ότι «ως εκ τούτου δεν µπαίνουµε σε διάλογο που έχει στόχο τη µεταρρύθµιση ή τη διαφοροποίηση της ΑΤΑ».

Ο Α. Μάτσας πρόσθεσε ότι η ΣΕΚ είναι διατεθειµένη να σεβαστεί τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν θα γίνει αποδεχτή η διατήρηση του 50%. «Θα δείξουµε ευελιξία υπό προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να γίνουν και σαφή βήµατα προς αποκατάσταση της ΑΤΑ», επεσήµανε. Στη δε περίπτωση που κηρυχθεί αδιέξοδο, ανέφερε ότι ο δρόµος είναι προδιαγεγραµµένος µε βάση τον κώδικα βιοµηχανικών σχέσεων, εννοώντας τη διεξαγωγή απεργίας.

∆ΕΟΚ: Υπέρ της πλήρους αποκατάστασης της ΑΤΑ

Η ΑΤΑ όχι µόνο δεν πρέπει να καταργηθεί ή να αποδυναµωθεί, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτονται και οι εργαζόµενοι µε κατώτατο µισθό, όπως επίσης και αυτοί που σήµερα δεν καλύπτονται από ρυθµίσεις των συλλογικών συµβάσεων, δήλωσε από το βήµα της παγκύπριας συνδιάσκεψης της ∆ΕΟΚ ο πρόεδρός της, Ιωσήφ Αναστασίου.

Ο Ι. Αναστασίου διαβεβαίωσε ότι η ∆ΕΟΚ δεν πρόκειται να αποκλίνει από τη θέση της πλήρους αποκατάστασης της ΑΤΑ, προσθέτοντας πως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία παραχώρησης της ΑΤΑ «εκεί είµαστε ανοιχτοί για διάλογο».

Συνδέουν τον πληθωρισµό µε την παραγωγικότητα;

Οι οργανώσεις των εργοδοτών, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, έχουν κάποιες διαφωνίες, αλλά προσπαθούν να τα βρουν προκειµένου να καταθέσουν µιαν κοινή πρόταση.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων, Μιχάλης Αντωνίου, µιλώντας στη «Χαραυγή» επανέλαβε τη θέση των εργοδοτών για πλήρη κατάργηση της ΑΤΑ, σηµειώνοντας ότι δεν µπορούν να λαµβάνουν όλοι οι εργαζόµενοι ένα ποσοστό µισθολογικών αυξήσεων, οριζόντια και αδιάκριτα, είτε γιατί αυξήθηκαν οι τιµές είτε γιατί κατέληξαν σε διαπραγµατεύσεις.

Υπέδειξε ότι πρέπει να αντικατασταθεί η ΑΤΑ µε ένα πιο υγιές σύστηµα, καλώντας τους εταίρους να δουν µαζί βέλτιστες πρακτικές που εφάρµοσαν χώρες όπου είχαν ΑΤΑ, αλλά την κατάργησαν. Χώρες που, όπως ανέφερε, σήµερα έχουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και καλά αµειβόµενους εργαζοµένους, φέρνοντας ως παράδειγµα τις Φινλανδία, ∆ανία και Ολλανδία. «Να δούµε τι στοιχεία λαµβάνουν υπόψιν και ποιο µηχανισµό εφαρµόζουν», πρόσθεσε.

Ο Μ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι η ΟΕΒ «επιθυµεί διακαώς την εργατική ειρήνη, αλλά δεν πρόκειται να καεί για να την πετύχει. ∆εν θα κάνει τα πάντα». Σηµείωσε δε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα σε περίπλοκα θέµατα, όπως είναι και η ΑΤΑ.

Από την πλευρά του ο ΓΓ του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, επανέλαβε πως η θέση αρχής παραµένει, ότι ο θεσµός αυτός δεν είναι σωστός και πρέπει να καταργηθεί. Όπως εξήγησε, «η ΑΤΑ ως µηχανισµός αναπαράγει πληθωρισµό, κάτι το οποίο σε βάθος χρόνου δηµιουργεί πολλά προβλήµατα που δεν θα µπορέσουν να τα διαχειριστούν ούτε το ίδιο το κράτος µε το µισθολόγιο, ούτε όσες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα συµµετέχουν στο σύστηµα».

Ο κ. Τσιακκής πρόσθεσε πως «δεν µπορεί επειδή έχουµε αύξηση του πληθωρισµού να αυξήσουµε τους µισθούς, σύµφωνα µε το αίτηµα των συντεχνιών που θέλουν πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ. Να αυξήσουµε δηλαδή τα µισθολόγια και των επιχειρήσεων και του κράτους κατά 9%. Αντιλαµβάνεστε για τι µεγέθη εκατοµµυρίων πρόκειται».

Ωστόσο, σε συνεδρία της τη ∆ευτέρα η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΒΕ αποφάσισε να βάλει στη συζήτηση µιαν άλλη πρόταση, η οποία όµως δεν φαίνεται να αλλάζει την ουσία που είναι η κατάργηση της ΑΤΑ. Σύµφωνα µε τον κ. Τσιακκή, το ΚΕΒΕ ζητά να συζητηθεί ένα άλλο σύστηµα, το οποίο να λαµβάνει υπόψιν τον πληθωρισµό, αλλά να σχετίζεται περισσότερο µε οικονοµικούς δείκτες, όπως την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Στοιχεία που προκύπτουν ή καθορίζονται και από την πορεία της οικονοµίας και κατ’ επέκταση την κατάσταση των επιχειρήσεων και του κράτους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νέα συµφωνία, ο κ. Τσιακκής ανέφερε πως θα συνεχίσει να εφαρµόζεται η υφιστάµενη απόδοση της ΑΤΑ, όπως προβλέπεται στη µεταβατική συµφωνία.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.