Παρελθόν από την Τράπεζα Κύπρου αποτελεί ο Μάικ Σπανός σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας.
Η παραίτησή του κ. Σπανού είναι σε ισχύ από τις 21 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, ο οργανισμός κατά την συνεδρία του αποδέχθηκε την παραίτηση του Μιχάλη Σπανού.

Την ίδια ώρα, τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας και των θυγατρικών της εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον κ. Σπανό για την προσφορά του προς στο Συγκρότημα.

Όσον αφορά την πλήρωση της θέσης του κ. Σπανού η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποφάσισε τον διορισμό του Δρ Michael Heger ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Michael Heger (Πρόεδρος)
Anat Bar-Gera
Μαρία Φιλίππου

Ο Μιχάλης Σπανός είχε διοριστεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού & Αμοιβών στις 20 Νοεμβρίου 2014.