Η παρακαταθήκη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022

Υιοθετήθηκε την περασµένη Πέµπτη από την ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισµα σχετικά µε την παρακαταθήκη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. Όπως υπενθυµίζεται στο ψήφισµα, οι τέσσερις γενικοί στόχοι του έτους ήταν:

– να επισηµάνει τις ευκαιρίες που προσφέρουν στους νέους η πράσινη και η ψηφιακή µετάβαση, να ανανεώσει τις θετικές προοπτικές για τους νέους και να παράσχει βοήθεια σε αυτούς ώστε να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της πανδηµίας στη ζωή τους,

– η ενδυνάµωση των νέων ώστε να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες,

-η καλύτερη ενηµέρωση των νέων γενεών σχετικά µε τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται από τις δηµόσιες πολιτικές σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και


– η ενσωµάτωση της πολιτικής για τη νεολαία σε όλους τους σχετικούς τοµείς πολιτικής της Ένωσης.

Ο ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, ως εισηγητής της Οµάδας της Αριστεράς για το εν λόγω ψήφισµα και µέλος της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε δηλώσει απογοητευµένος κατά την εξέλιξη του ευρωπαϊκού έτους νεολαίας, δηλώνοντας ότι «στο Ευρωκοινοβούλιο θέλουµε οι νέοι να καθορίσουν την πολιτική ατζέντα, και αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Είναι λυπηρό ότι ελάχιστα βήµατα γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και είναι λυπηρό τόσο για την ΕΕ αλλά και για το νησί µας».

Μιλώντας από το βήµα της Ολοµέλειας, ο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ υπογράµµισε ότι η νεολαία έχει υποστεί σε «µια δεκαετία µια παγκόσµια οικονοµική κρίση, µια πανδηµία ενός θανατηφόρου ιού και τις επιπτώσεις ενός νέου πολέµου». Σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και το γεγονός ότι η νεολαία έχει λιγότερες ευκαιρίες εργοδότησης, µε λιγότερα δικαιώµατα και χαµηλότερη αµοιβή, συνεπάγεται ότι οι νέοι, για «πρώτη φορά από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, βιώνουν χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο σε σχέση µε τους γονείς τους».

Βεβαίως, σε καµιά περίπτωση δεν αρκούν τα ευχολόγια και οι διακηρύξεις ευρωπαϊκών ετών νεολαίας για τη βελτίωση της κατάστασης των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Θα πρέπει άµεσα να τερµατιστούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που απορρυθµίζουν την αγορά εργασίας και αφήνουν τους νέους και τις νέες έρµαια στα χέρια των εργοδοτών. Άµεσα πρέπει να προωθηθούν πρωτοβουλίες που να εξασφαλίζουν στους νέους το δικαίωµα της ποιοτικής και δωρεάν εκπαίδευσης, της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και της στέγης. Να προωθηθούν επίσης πολιτικές που να αντιµετωπίζουν την ακρίβεια, η οποία τσακίζει κάθε νοικοκυριό, αλλά και που να αντιµετωπίζουν τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση που επικρατεί.

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, µίλησε επίσης για τα φαινόµενα του ρατσισµού και των διακρίσεων που επικρατούν στην κοινωνία σήµερα. Αυτά συµβάλλουν ώστε οι νέοι και οι νέες που προέρχονται από εθνοτικές µειονότητες, που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, που αντιµετωπίζουν αναπηρίες ή ανήκουν σε άλλες µειονότητες, να έχουν λιγότερες ευκαιρίες.

Γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα τα φαινόµενα ρατσισµού και διακρίσεων που συµβάλλουν στην περιθωριοποίηση της νεολαίας που προέρχεται από αυτές τις οµάδες θέτοντας σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.