Αναστάτωση έχει προκαλέσει απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου να παρακρατά προληπτικά το 20% των απολαβών όλων ανεξαρτήτως των Ειδικών Επιστημόνων και Επισκεπτών από την τελευταία μισθοδοσία κάθε εξαμήνου.

Σύμφωνα με εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου την οποία ενέκρινε η Σύγκλητος το ποσό θα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που οι Ειδικοί Επιστήμονες και Επισκέπτες υποβάλουν τις βαθμολογίες των φοιτητών εντός της ημερομηνίας που καθορίζει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Η Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) σε σχετική ανακοίνωση της κακίζει τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Κύπρου αντιμετωπίζει τη νέα προσοντούχα γενιά σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως πέραν από τους χαμηλούς μισθούς, συχνά εξευτελιστικούς και παντελώς ασύνδετους με τα επιστημονικά τους προσόντα, και τη συχνά πολυετή εμπειρία τους, οι εκατοντάδες αυτοί εργαζόμενοι, πάνω στους οποίους στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό το Πανεπιστήμιο Κύπρου, δεν τυγχάνουν καμιάς απολύτως εκτίμησης ως ακαδημαϊκό προσωπικό.

Προσθέτουν επίσης ότι αυτή η διαπίστωση είναι που ώθησε στο να ιδρύσουν τη συντεχνία ΔΕΔΕ πριν από δύο χρόνια και να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου καλύτερους όρους στα πλαίσια συλλογικών συμβάσεων, όπως συμβαίνει και σε πληθώρα πανεπιστημίων στο διεθνή χώρο.

Τώρα σε ότι αφορά την προληπτική παρακράτηση του 20% αυτό δεν ισχύει για το μόνιμο προσωπικό. Αυτό το μέτρο επισημαίνει η ΔΕΔΕ αποδεικνύει τη σοβαρή διάκριση που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο στη μεταχείριση του προσωπικού του, κυρίως απέναντι στους πιο αδύναμους.

Ταυτόχρονα, ένα τέτοιο μέτρο έχει άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και λειτουργεί έντονα ως τιμωρητικό για άτομα σε μερική απασχόληση, με πενιχρά εισοδήματα.

Κληθείς από την Χαραυγή να απαντήσει για το νέο αυτό μέτρο ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Κύπρου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αυτή δεν είναι δική του αλλά της Συγκλήτου.

Ωστόσο όπως είπε το μέτρο αυτό λήφθηκε γιατί υπήρξαν 16 περιπτώσεις όπου μη μόνιμοι ακαδημαϊκοί δεν έδωσαν εγκαίρως τις βαθμολογίες τους με αποτέλεσμα «να τους ψάχνουν ακόμη και 1,5 μήνα μετά από την καταληκτική ημερομηνία που πρέπει να δωθούν οι βαθμοί». Η απόφαση αυτή στοχεύει σύμφωνα με τον Πρύτανη να δίνονται έγκαιρα οι βαθμολογίες ενώ, όπως είπε, «όταν κάποιος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός του μήνα τότε είναι αυτονόητο ότι δεν έκανε τη δουλειά του, άρα δεν θα πληρωθεί».

Οι φοιτητές, σημείωσε, έχουν δικαίωμα να έχουν εγκαίρως τις βαθμολογίες τους και να παίρνουν τα πτυχία τους.

Ερωτηθείς γιατί υπάρχει η διάκριση μεταξύ μόνιμου και μη μόνιμου προσωπικού ο κ. Χριστοφίδης σημείωσε ότι για το μόνιμο προσωπικό υπάρχει από τη μία έλεγχος και από την άλλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους.
Ελένη Κωνσταντίνου