Παραμένει το χάσμα μεταξύ των 27 για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕΤο χάσμα μεταξύ των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ σε σχέση με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 – 2027) παραμένει, μετά και τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για το ζήτημα στις Βρυξέλλες.

Οι ομάδα χωρών “φίλοι της συνοχής” και οι υπέρμαχοι ενός μικρότερου προϋπολογισμού παραμένουν σε αντίθετες θέσεις, ενώ σχεδόν όλα τα Κράτη Μέλη εξέφρασαν μια διευρυμένη δυσαρέσκεια για το διαπραγματευτικό πακέτο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Προς το παρόν τα κράτη-μέλη διαφωνούν και ως προς το μέγεθος και ως προς την κατανομή των ποσών. Το  Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συνεκλήθη για να προετοιμάσει την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης για το ίδιο θέμα, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί κάποια σύγκλιση.

Ο αρμόδιος Επίτροπος Γιοχάνες Χαν, όταν ρωτήθηκε από το ΚΥΠΕ μετά το πέρας της συνεδρίασης, παρέπεμψε σε μακρές συζητήσεις, προτρέποντας σε προμήθεια πολλών πουκάμισων – έκφραση που κατά την κοινοτική ορολογία υπονοεί μια σύνοδο πολυήμερης διάρκειας. Με την ίδια άποψη φάνηκε να συμφωνεί και η Andreja Metelko-Zgombić Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κροατικής Προεδρίας.