Παραμορφώνουν τον Ακάμα… από την πίσω πόρτα

Οι μη αναστρέψιμες συνέπειες για τη Χερσόνησο και τους ανθρώπους

 

Απειλούνται περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όπως τα Φαράγγια Νέου Χωριού, Ανδρολίκου και ∆ρούσειας, οι Βράχοι Ίνειας και ∆ρούσειας, καθώς και τα Φαράγγια Πάνω Αρόδων και Κάθικα

 

 

Του

Κυριάκου Λοΐζου

Τις τελευταίες βδοµάδες η κυπριακή κοινωνία γίνεται µάρτυρας µίας λυσσαλέας προσπάθειας από πλευράς της κυβέρνησης για να «τελειώσει» το ζήτηµα που αφορά τη Χερσόνησο του Ακάµα µέσω του Τοπικού Σχεδίου, ενώ πλήθος οργανώσεων, επιστήµονες, καλλιτέχνες και χιλιάδες πολίτες ζητούν να µην εφαρµοστεί το εν λόγω σχέδιο. Τι συµβαίνει και γιατί ο Ακάµας βρίσκεται ένα βήµα πριν από την «αλλαγή»;

Μιλώντας στη «Χαραυγή», ο επιστηµονικός και διοικητικός λειτουργός της Οµοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, Κλείτος Παπαστυλιανού, υπέδειξε ότι η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί, πέραν κάθε εύλογης αµφιβολίας και επιστηµονικής επιφύλαξης, ότι αρκετές και σηµαντικές πρόνοιες του Αναθεωρηµένου Τοπικού Σχεδίου Ακάµα θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τοπίο της Χερσονήσου Ακάµα. «Η επίσπευση αποσκοπεί στην παραγνώριση όλων αυτών των στοιχείων», εκτίµησε ο κ. Παπαστυλιανού.

Οι µελέτες για τις επιπτώσεις του σχεδίου παραγνωρίστηκαν. Τόσο η αρχική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η οποία εκπονήθηκε από οµάδα µελετητών για λογαριασµό του Πολεοδοµικού Συµβουλίου και του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως τον Φεβρουάριο 2021, καθώς και η αρχική Γνωµάτευση που εξέδωσε το Τµήµα Περιβάλλοντος τον Οκτώβριο 2021, αναγνωρίζουν ξεκάθαρα αυτές τις σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις.

Οι επιπτώσεις αυτές, πρόσθεσε ο επιστηµονικός λειτουργός των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, επισηµαίνονται στην επικαιροποιηµένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που εκπονήθηκε τον Φεβρουάριο 2022, από τα συµπληρωµατικά και διευκρινιστικά στοιχεία του Τµήµατος Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, τα οποία υποβλήθηκαν τον Μάιο 2022, καθώς και από τις τελικές αιτιολογηµένες εισηγήσεις των µελών των αρµόδιων επιστηµονικών και τεχνικών επιτροπών.

Το Αναθεωρηµένο Τοπικό Σχέδιο Ακάµα θα επιφέρει ιδιαίτερα σηµαντικές, αρνητικές, συσσωρευτικές και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τοπίο της Χερσονήσου. Πολύ σοβαρές επιπτώσεις αναµένεται να προκύψουν από τις προτεινόµενες πολιτικές ανέγερσης µεµονωµένης κατοικίας και επισκέψιµου αγροκτήµατος, οι οποίες προωθούν τη διάσπαρτη δόµηση σε περιοχές της υπαίθρου και γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας.

«Εξίσου σοβαρές επιπτώσεις αναµένεται να προκύψουν από τη χωροθέτηση τριών περιοχών χωροθέτησης εξειδικευµένων αναπτύξεων πλησίον περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών», υπογράµµισε ο κ. Παπαστυλιανού, ενώ, όπως ανέφερε, επιπτώσεις αναµένεται να προκύψουν και από τη συµπερίληψη όλων των αργακιών, ποταµών, εκβολών ποταµών και της παράκτιας ζώνης, από τα Λουτρά της Αφροδίτης µέχρι το Λατσί, στις προτεινόµενες Τουριστικές Ζώνες Νέου Χωριού.

Επιπλέον, σοβαρές επιπτώσεις θα επιφέρει η δηµιουργία δύο νέων πολεοδοµικών ζωνών, αφενός της νέας Λατοµικής Ζώνης που εφάπτεται µε τα Φαράγγια της Ανδρολίκου και αφετέρου της νέας Τουριστικής Ζώνης που εφάπτεται µε τους Βράχους της Ίνειας και χωροθετείται στο υψηλότερο σηµείο της κορυφογραµµής της Χερσονήσου Ακάµα.

Ένα σηµαντικό στοιχείο, στο οποίο χρειάζεται να δοθεί η απαραίτητη σηµασία, είναι αυτό των παρασκηνιακών διεργασιών. Όπως εξήγησε ο Κλείτος Παπαστυλιανού, οι σηµαντικότερες παρασκηνιακές διεργασίες για να εγκριθεί το Αναθεωρηµένο Τοπικό Σχέδιο Ακάµα προκύπτουν από το γεγονός ότι το Πολεοδοµικό Συµβούλιο σε συνεργασία µε το  Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως συνεχίζουν να προτείνουν αρκετές πρόνοιες και πολεοδοµικές ζώνες, οι οποίες απορρίφθηκαν ήδη. Οι συγκεκριµένες πρόνοιες και πολεοδοµικές ζώνες, πρόσθεσε, φαίνεται ότι προτάθηκαν εκ νέου µετά από συναντήσεις των συναρµόδιων Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας µε τους κοινοτάρχες και τους ιδιοκτήτες γης, καθώς και µετά από συσκέψεις που έγιναν στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον ίδιο τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τη συµµετοχή των συναρµόδιων Αρχών.

«Τονίζεται ότι µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία οι προτεινόµενες πρόνοιες και πολεοδοµικές ζώνες που απορρίφθηκαν ήδη, δεν έπρεπε να τίθενται καν προς συζήτηση, καθότι θα επιφέρουν αδιαµφισβήτητα σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τοπίο της Χερσονήσου Ακάµα», είπε ο κ. Παπαστυλιανού και πρόσθεσε πως το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται µία πρωτοφανής προσπάθεια επίσπευσης των διαδικασιών επαναξιολόγησης του Αναθεωρηµένου Τοπικού Σχεδίου Ακάµα, µέσω ασφυκτικών χρονοδιαγραµµάτων και απανωτών συνεδριάσεων, χωρίς να ακολουθούνται οι νενοµισµένες διαδικασίες.

Πού αποσκοπούν, όµως, οι όποιες παρασκηνιακές πιέσεις; Αυτές οι πιέσεις και πολιτικές παρεµβάσεις, εξήγησε ο κ. Παπαστυλιανού, αποσκοπούν στην αλλαγή των επιστηµονικών θέσεων των συναρµόδιων Αρχών, κυρίως της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και του Τµήµατος Περιβάλλοντος. «Επιπλέον, το Τµήµα ∆ασών και το Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών δεν υπέβαλαν καν απόψεις, ακόµη και για προτεινόµενες πρόνοιες και πολεοδοµικές ζώνες, οι οποίες απορρίφθηκαν αρχικά στο πλαίσιο και των δικών τους υποδείξεων και εισηγήσεων, ενώ επανήλθαν σε µεγαλύτερη έκταση από αυτήν που είχε αρχικά προταθεί, όπως ισχύει για παράδειγµα µε τη νέα Τουριστική Ζώνη στους Βράχους της Ίνειας», είπε, για να καταλήξει ως εξής: «Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προωθούν την πρόσληψη εµπειρογνωµόνων µε αδιαφανείς διαδικασίες, σε µία προσπάθεια να ανατραπούν τα συµπεράσµατα των µέχρι σήµερα μελετών, τα συµπληρωµατικά και διευκρινιστικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Τµήµα Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, καθώς και οι τελικές τοποθετήσεις και αιτιολογηµένες εισηγήσεις των µελών των αρµόδιων επιστηµονικών και τεχνικών επιτροπών».

 

 

Αντιµέτωπη η Κύπρος µε τρεις διαδικασίες παράβασης οδηγιών της ΕΕ για προστασία της φύσης

Η πρώτη διαδικασία αφορά τον ανεπαρκή καθορισµό των ορίων των περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000, λόγω της ανεπαρκούς αντιπροσώπευσης σηµαντικών και προστατευόµενων τύπων φυσικών και ηµιφυσικών οικοτόπων, ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας, καθώς και ειδών άγριων πτηνών.

Η δεύτερη διαδικασία αφορά το γεγονός ότι δεν έχουν ακόµη εκδοθεί τα απαραίτητα ∆ιατάγµατα Προστασίας και ∆ιαχείρισης για τις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000.

Tέλος, η τρίτη διαδικασία αφορά την ανεπαρκή υποβολή δεκάδων έργων και σχεδίων, τα οποία δεν συνδέονται άµεσα και δεν είναι αναγκαία για τη διαχείριση περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000, αλλά ενδέχεται να επηρεάζουν σηµαντικά την ακεραιότητα των εν λόγω περιοχών.

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy