Παραμύθι και το «Πράσινο Σημείο» στο ΠελέντριΑρκετά σημεία στην τεράστια και πολύ σημαντική περιβαλλοντικά, γεωργικά και άλλως πώς Πιτσιλιά, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, έχει αποδειχτεί άπειρες φορές ότι χρησιμοποιούνται αυθαίρετα για απόρριψη κάθε είδους αποβλήτων και κυρίως μπάζων και άλλων άχρηστων στερεών υλικών, γεγονός που δημιουργεί τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των τοπικών Αρχών της περιοχής αλλά και φορέων που ασχολούνται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αφού, εκτός ων άλλων αρνητικών επιπτώσεων, αυτοί οι παράνομοι σκουπιδότοποι γίνονται συχνά πηγές πρόκλησης πυρκαγιών.

Το πρόβλημα που δημιουργείται έχει τεθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια στα αρμόδια υπουργεία από τις τοπικές Αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με αίτημα τη δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της ορεινής περιοχής της Λεμεσού. Αν και υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης από το 2015 για δημιουργία Πράσινου Σημείου στην περιοχή της κοινότητας Πελενδρίου, ωστόσο πέντε χρόνια μετά δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια για υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα στην ορεινή Λεμεσό να διαιωνίζεται κάθε μέρα και πιο πολύ. Με αυτά τα δεδομένα, η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λεμεσού, η οποία επισταμένα ασχολήθηκε όλα αυτά τα χρόνια με το πρόβλημα, καλεί την κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο των Εσωτερικών να προωθήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις την κατασκευή «Πράσινου Σημείου» στο Πελέντρι, επισημαίνοντας ότι η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής είναι τεράστια. «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος πυρκαγιών και άλλων αρνητικών συνεπειών να είναι καθημερινός και μεγάλος», όπως τονίζεται και ζητείται από το αρμόδιο υπουργείο, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, να ενεργήσει άμεσα και πρακτικά για τη δημιουργία του Πράσινου Σημείου.

Χρήστος Χαραλάμπους