Παραπλανητικές εντυπώσεις σε σχέση με εποπτευόμενες εταιρείες, λέει η ΕΚΚ


  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με σημερινή της ανακοίνωση τονίζει πως παραμένει προσηλωμένη στην άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία και υγιή ανάπτυξη της αγοράς και οι αποφάσεις της αντικατοπτρίζουν τη σημασία που αποδίδει στην προστασία των επενδυτών, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα παραπλανητικές τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τον αριθμό των εργαζομένων στον τομέα.

Όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση, «προς αποκατάσταση λανθασμένων ή και παραπλανητικών εντυπώσεων που ενδεχομένως να δημιουργούν δημοσιεύματα σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων στις ΚΕΠΕΥ», η ΕΚΚ σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων σε 225 ΚΕΠΕΥ τέλος του 2019 ήταν 4.914 άτομα, στο τέλος του 2020 ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων σε 228 ΚΕΠΕΥ ήταν 5.408 άτομα, ενώ ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων σε 233 ΚΕΠΕΥ τέλος Ιουνίου του 2021 ήταν 5.895 άτομα.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν πληροφορίες για απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας συνεπεία κλεισίματος εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην αγορά συναλλάγματος (Forex).

Στην ανακοίνωση της, η ΕΚΚ αναφέρεται στα δημοσιεύματα σε σχέση με την αναστολή των εργασιών δύο εποπτευόμενων εταιρειών, σημειώνοντας πως η Επιτροπή στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου και των αρμοδιοτήτων της διενεργεί ελέγχους σε οντότητες που βρίσκονται υπό την εποπτεία της για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει και ότι εκεί όπου εντοπίζονται παρανομίες, η ΕΚΚ προχωρεί στις δέουσες ενέργειες και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα με γνώμονα τη διαφύλαξη των συμφερόντων των επενδυτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και ακεραιότητας της αγοράς. Ειδικότερα, όσον αφορά στην εποπτεία των Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), η ΕΚΚ είναι η αρμόδια εποπτική Αρχή και έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβάνοντας και την αναστολή των εργασιών ΚΕΠΕΥ.

Υπενθυμίζει επίσης ότι όλες οι αποφάσεις της ΕΚΚ, τόσο για τις ΚΕΠΕΥ, όσο και για τις υπόλοιπες εποπτευόμενες οντότητες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της.

Σημειώνει ακόμη ότι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ως τακτή ενασχόληση ή δραστηριότητα δύναται να γίνεται νόμιμα μόνο από Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την ΕΚΚ ή από αρμόδια εποπτική Αρχή κράτους-μέλους της ΕΕ.

«Επομένως, οποιεσδήποτε οντότητες παρουσιάζονται ως ΕΠΕΥ και προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες χωρίς να έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από την ΕΚΚ ή αρμόδια εποπτική Αρχή άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, η οποία έχει προς τούτο ειδοποιήσει την ΕΚΚ, παραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία και υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις», αναφέρει.

Περαιτέρω η ΕΚΚ υπενθυμίζει πως για την προστασία και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, η Επιτροπή διατηρεί στην ιστοσελίδα της δημόσιο μητρώο αδειοδοτημένων ΚΕΠΕΥ και ΕΠΕΥ άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, για τις οποίες η ΕΚΚ έχει ειδοποιηθεί από την οικεία τους εποπτική Αρχή ότι επιθυμούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία, https://www.cysec.gov.cy/el-GR/entities/investment-firms/cypriot/ για τις αδειοδοτημένες από την ΕΚΚ οντότητες) ή στη διεύθυνση http://www.cysec.gov.cy/el-GR/entities/investmentfirms/member-states/ (για τις εταιρείες οι οποίες προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κύπρο διασυνοριακώς ή μέσω υποκαταστήματος).

Τέλος αναφέρεται πως η ΕΚΚ εκδίδει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανακοινώσεις – προειδοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό για διαδικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν σε οντότητες οι οποίες κατέχουν άδεια λειτουργίας για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και καλεί το επενδυτικό κοινό να συμβουλεύεται την ιστοσελίδα της, για να ενημερώνεται για τους εγκεκριμένους (http://www.cysec.gov.cy/entities/investment-firms/approved-domains) και μη εγκεκριμένους (http://www.cysec.gov.cy/el-GR/non-approved -domains/) από την ΕΚΚ διαδικτυακούς τόπους.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.