Παραποµπή και επιδότηση ασθενών

Της Δρος Ανδρούλλας Ελευθερίου*

Η ατέρµονη συζήτηση των τελευταίων ηµερών περί της µεταφοράς του Τοµέα Επιδοτούµενων Ασθενών από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισµό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) δεν είναι καινούργια, αλλά η συνέχιση ενός εξαετούς διαλόγου που κατέληγε έως σήµερα σε αδιέξοδο.

Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Περί Γενικού Συστήµατος Υγείας Νόµου του 2001 (89(I)/2001), η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε ασθενείς, δικαιούχους του ΓεΣΥ, στο εξωτερικό αποτελεί αρµοδιότητα του ΟΑΥ.

Θα ανέµενε κανείς ότι από το 2017 και την ψήφιση του Νόµου, ο ΟΑΥ θα λάµβανε τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή του Νόµου. Φαίνεται, ωστόσο, ότι καµία µέριµνα δεν υπήρξε, αλλά ούτε και πίεση από πλευράς των εποπτικών θεσµών (Επίτροπος Εποπτείας ΓεΣΥ, Επίτροπος Νοµοθεσίας) για την κατάλληλη εφαρµογή της νοµοθεσίας.

Και δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση δικαιολογία η απουσία τεχνογνωσίας από τον ΟΑΥ ή η καθυστέρηση λόγω πολιτικών αποφάσεων και σε καµία περίπτωση λύση η απαίτηση άµεσης µεταφοράς της οµάδας του Τοµέα Επιδοτούµενων Ασθενών από το Υπουργείο Υγείας στον ΟΑΥ.

Η γεύση που αφήνει στον φορολογούµενο πολίτη η ανικανότητα του ΟΑΥ να συστήσει και να εκπαιδεύσει µία οµάδα εντός του Οργανισµού για την παραποµπή των ασθενών στο εξωτερικό είναι πικρή.

Έξι χρόνια τραγικής αδράνειας για να καταλήξουµε στην ανάγκη ένταξης µιας εύρυθµα λειτουργούσας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας στους κόλπους του ΟΑΥ. Ποιος µπορεί να εγγυηθεί ότι κατά τη µεταφορά της υπηρεσίας δεν θα επηρεαστούν οι ασθενείς; Ότι θα συνεχιστεί η απρόσκοπτη παραποµπή περίπλοκων και σύνθετων περιστατικών στο εξωτερικό χωρίς χρονοτριβή; Είναι ο ΟΑΥ σε θέση να το πράξει; Είναι σε θέση να συλλάβει και να υλοποιήσει όραµα για τη σωστή δοµή και ανάπτυξη της υπηρεσίας και των διαδικασιών της;

Αφού ελήφθη, επιτέλους, πολιτική απόφαση για την εφαρµογή του Νόµου (!), ας γίνει τουλάχιστον σωστά. Και επικροτώ τις ενέργειες της Έντιµης Υπουργού Υγείας που συνηγορούν υπέρ της διαφάνειας στο Υπουργείο της και της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Χρειαζόµαστε όµως ένα όραµα. Οι ασθενείς και οι Κύπριοι πολίτες πρέπει να έχουν άµεση επικοινωνία και επαφή µε τα άτοµα που χειρίζονται τις συγκλήσεις Ιατροσυµβουλίων, τις µετακλήσεις ιατρών και τις παραποµπές στο εξωτερικό.

Ο ΟΑΥ οφείλει να δηµιουργήσει οµάδα εξυπηρέτησης επείγοντων περιστατικών, διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή, µε την εξουσιοδότηση διαχείρισης συγκεκριµένου κονδυλίου, βάσει αποφάσεων του Ιατροσυµβουλίου, αποδείξεων και παραστατικών και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου υποδείξει η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΑΥ και η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η εν λόγω οµάδα εξυπηρέτησης θα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή για να σώζονται ζωές, κάτι που έπραττε έως τώρα, υπερβάλλοντας συχνά εαυτόν, η Γ.∆. του Υπουργείου Υγείας. Θα πρέπει να δηµιουργηθούν πρωτόκολλα για την ποιοτική και ισότιµη εξυπηρέτηση των πολιτών, µε κάθε διαφάνεια και αναρτηµένα διαδικτυακά. Θα πρέπει να δοθεί επιτέλους φωνή στον πολίτη και στον ασθενή, µε τη δυνατότητα υποβολής παραπόνων και συστάσεων στην υπηρεσία. Πρέπει επιτέλους να µη λειτουργεί πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά το σύστηµα υγείας.[…]

Θα πρέπει ο ΟΑΥ να σηκώσει το γάντι και να αποδειχθεί άξιος των περιστάσεων και από τούδε να δρα προληπτικά για την εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του.

* Ιολόγος BSC, MSc, PhD – Εκτελεστική ∆ιευθύντρια ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Θαλασσαιµίας (∆ΟΘ)

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy