Παράταση αιτήσεων για Σχέδιο Προώθησης Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ΜΚΟ

Παράταση μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, που ανέρχεται στα €40 εκατομμύρια ευρώ δόθηκε σήμερα από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), στους ενδιαφερομένους του Σχεδίου Προώθησης Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείο.

Όπως αναφέρεται, οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Στην ανακοίνωση εξηγείται, ότι το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή/και χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, στοχεύονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτήρια, καθώς επίσης και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, υποδομές και μονάδες παραγωγής που έχουν στο παρόν στάδιο ψηλή κατανάλωση ενέργειας. Βασικός στόχος, αναφέρει η ανακοίνωση, είναι η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30% κατά μέσο όρο από όλες τις στηριζόμενες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, τονίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) όλων των οικονομικών κλάδων, εκτός όσων εμπίπτουν στη λίστα αποκλεισμού του Σχεδίου (Παράρτημα Γ του Οδηγού Εφαρμογής). Καλύπτονται, επίσης, επενδύσεις από συγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι τύποι επενδύσεων που καλύπτονται από το σχέδιο είναι οι εξής: Ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς προσθήκη φωτοβολταϊκού με δικαιούχους τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το ποσοστό χορηγίας να είναι στο 40% επί των επιλέξιμων δαπανών και με μέγιστο ποσό χορηγίας τις 100 χιλιάδες ευρώ. Ενεργειακή αναβάθμιση με προσθήκη φωτοβολταϊκού με δικαιούχους τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ποσοστό χορηγίας να είναι στο 40% επί των επιλέξιμων δαπανών και με μέγιστο ποσό χορηγίας τις 150 χιλιάδες ευρώ. Ενεργειακή αναβάθμιση για αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων σε κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας με δικαιούχους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ΜΚΟ, με ποσοστό χορηγίας για ΜμΕ 40%, για ΜΚΟ 60% και με μέγιστο ποσό χορηγίας 300 χιλιάδες ευρώ. Τέλος, για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων ΜΚΟ, με δικαιούχους μόνο ΜΚΟ και με ποσοστό χορηγίας 60% επί των επιλέξιμων δαπανών και με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €150 χιλιάδες ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς, στα τηλέφωνα 22867335/ 22867208/ 22867191/ 22867297/ 22867216/ 22867148 και στο [email protected]

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy