Παράταση για εφαρμογή των αγώγιμων

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπό τον απειλή των τραπεζών για μαζικές αγωγές, ψήφισε νέα παράταση στην αναστολή της εφαρμογής της νομοθεσίας για παραγραφή των αγώγιμων δικαιωμάτων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2015.

Η παράταση στην εφαρμογή του νόμου ψηφίστηκε μετά από πρόταση νόμου που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, με τους ομιλητές να δηλώνουν ότι η νέα παράταση στην εφαρμογή του νόμου συνιστά εξευτελισμό της Βουλής.

Η πρόταση νόμου ψηφίστηκε σε νόμο με τις 47 ψήφους των παρόντων Βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Γιώργος Περδίκης τήρησε αποχή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Σωτήρης Σαμψών είπε ότι η περαιτέρω παράταση της αναστολής κρίθηκε σκόπιμη μέχρι η εκτελεστική εξουσία να καταθέσει ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση για ρύθμιση της παραγραφής. Ανέφερε επίσης ότι η παράταση της αναστολής προτάθηκε με βαριά καρδιά.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η πρόταση νόμου είναι ένα από τα νομοθετήματα που ψηφίζονται με βαριά καρδιά. Πρόσθεσε ότι λαμβάνεται μια απόφαση κάτω από την απειλή των τραπεζών ότι θα καταθέσουν δεκάδες χιλιάδες αγωγές εάν δεν επεκταθεί η αναστολή, διευκρινίζοντας ότι η αναστολή βοηθά τις τράπεζες.

“Δεν θέλουμε να ξεκινήσουν μαζικές εκποιήσεις”, συνέχισε, αναφέροντας ότι η πρόταση της Κυβέρνησης για παράταση ήταν χειρότερη και έδινε στις τράπεζες την εξουσία να καθορίσουν την περίοδο παραγραφής. Ανέφερε ότι η αιτία της παράτασης αναστολής είναι γιατί οι τράπεζες δεν προχώρησαν σε αναδιάρθρωση με αποτέλεσμα να έχουμε αναλογικά τα περισσότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον κόσμο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού σημείωσε ότι το ζήτημα έχει προϊστορία, προσθέτοντας ότι με αγανάκτηση θα δοθεί παράταση σε ένα νόμο που έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από καιρό. Η Επιτροπή Νομικών τέθηκε υπό ευθέα απειλή από τις τράπεζες και τον συνεργατισμό για μαζικές αγωγές, συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι ανησυχίες πολλαπλασιάζονται για τις εξελίξεις και όταν τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος για τις εκποιήσεις.

Προσπαθούμε να μειώσουμε τους κινδύνους, δεν θα τους εξαλείψουμε, συνέχισε και, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση απέχει, χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Επιτροπής Νομικών να καλέσει την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί του νομικού πλαισίου για τις παραγραφές.

Σημείωσε ότι η Βουλή δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής όταν προτάθηκε να ισχύει αγώγιμο δικαίωμα για βάσεις αγωγών του 2000, ώστε να μπορούν να καταθέσουν αγωγές με βάση το νέο πλαίσιο εκποιήσεων.

Ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου ζήτησε να του υποδειχθεί με ποιο τρόπο γίνεται η ψηφοφορία με βαριά καρδία και δεν πρέπει να τρέφονται ψευδαισθήσεις αφού με την παράταση στην αναστολή της νομοθεσίας διατηρείται το αγώγιμο δικαίωμα των τραπεζών.

Εναρμονιστικός νόμος για εποπτεία

Στους νόμους που ψηφίστηκαν την Πέμπτη περιλαμβάνεται εναρμονιστικός νόμος που στοχεύει σε ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων στο πεδίο των υπηρεσιών. Ρυθμίζει την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία.

Αφορά την προληπτική εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την κατάρτιση των προσώπων που διευθύνουν, την εταιρική διακυβέρνηση και τις πολιτικές των αποδοχών, ενώ αυξάνει τα επιβλητέα διοικητικά πρόστιμα και διοικητικά μέτρα που μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή για παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς των Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.
Ψηφίστηκε επίσης αύξηση της δαπάνης στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου που αφορά την προϋπηρεσιακή κατάρτιση υποψήφιων εκπαιδευτικών μέσης για να καλυφθούν δαπάνες του 2009 που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την υποβολή του συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Πρόκειται για αύξηση από €1.284.730 σε €2.159.424.

Περαιτέρω τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2010 για αύξηση των δαπανών για τη φοιτητική μέριμνα από €2.030.745 σε €2.494.473.

Ομόφωνα ψηφίστηκε τροποποίηση στο νόμο περί εσωτερικού ελέγχου με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η θέση του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου παραμείνει κενή ή λόγω οποιουδήποτε έκτακτου κωλύματος του Εφόρου, ο Έφορος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του, μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλο λειτουργό να ενασκεί τις εξουσίες του Εφόρου.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν κανονισμοί ώστε να καταγράφονται και καλύπτονται από τα Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων μόνο τα 19 εναπομείναντα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα.

Η Βουλή, στη συνεδρία της ολομέλειας, ψήφισε νόμο για αύξηση του περιθωρίου αναπροσαρμογής του δικαστικού επιτοκίου, σύμφωνα με το οποίο το δικαστήριο επιδικάζει τόκο στις περιπτώσεις που ο τόκος επί του οφειλόμενου επίδικου ποσού δεν προβλέπεται με συμφωνία ή από νόμο από 1,5 εκατοστιαίες μονάδες σε 5 εκατοστιαίες μονάδες.

Τέλος, η Βουλή ψήφισε νόμο με τον οποίο εντάσσονται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την κατοχή και χρήση των μηχανών παιγνιδιού και μηχανές επιδεξιότητας.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.