Παράταση μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2018 στην υποβολή αιτήσεων για ένταξη στη διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών, ανακοίνωσε σήμερα το Τμήμα Φορολογίας.
 
Το Τμήμα υπενθυμίζει ότι οι αιτήσεις αφορούν οφειλές που προέκυψαν για τα φορολογικά έτη μέχρι 31/12/2015 και γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις και έχουν πληρωθεί τυχόν οφειλόμενοι Φόροι, ή/και έχει γίνει διευθέτηση για πληρωμή τους, για περίοδο που αφορά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.
 
Αναφέρει επίσης ότι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018 έχουν δικαίωμα να εντάξουν τις φορολογίες που θα προκύψουν, βάσει των φορολογικών αυτών δηλώσεων, σε σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών εντός έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της οφειλής.