Παράταση τροποποίησης αιτήσεων προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης για αιγοπρόβατα

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοίνωσε ότι η περίοδος υποβολής τροποποιήσεων στην αίτηση ΠΣΣΑ 2020 που αφορά μέτρα με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 15 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 για τους κτηνοτρόφους παρατείνεται μέχρι και τις 15/06/2020.

Στη σχετική ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ, διευκρινίζεται ότι δικαίωμα τροποποίησης της αίτησης, παρέχεται μόνο στους αιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση κατά την περίοδο υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων ή κατά την περίοδο υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων για το έτος 2020.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι το Μέτρο 1 αφορά συνδεδεμένη κατά κεφαλή στήριξη αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγωγή γάλακτος. Οι επιλέξιμες μονάδες θα πρέπει να έχουν παραδώσει σε εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες περισσότερο από δέκα τόνους (10300Lt) γάλακτος κατά την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

Το Μέτρο 2 αφορά συνδεδεμένη κατά κεφαλή στήριξη αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγωγή κρέατος.

Οι αιτητές που επιθυμούν να προβούν σε τροποποίηση της αίτησής τους, θα πρέπει να προσέλθουν, αφού προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, στο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, για να το πράξουν.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.