Παράταση υφιστάμενων μέτρων για την πανδημία έως τις 8 Οκτωβρίου

Παρατείνονται μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2021 τα υφιστάμενα μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αυτό αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε υπό την προεδρία της Προεδρεύουσας της Δημοκρατίας, Αννίτας Δημητρίου.

Η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Νιόβη Παρισινού, δήλωσε μετά τη συνεδρία πως «αποφασίστηκε, η παράταση των υφιστάμενων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2021».

Πρόσθεσε ότι με άλλη απόφαση του και «μέσα στο πλαίσιο του αυστηρού ελέγχου για τις δαπάνες του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου που αφορά το Σχέδιο.

Συγκεκριμένα ενέκρινε τη δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ η οποία θα είναι η Συντονιστική Αρχή του Σχεδίου. Αποκλειστική της ευθύνη θα είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής του Σχεδίου.

Επίσης, καθορίστηκε Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Γενικού Λογιστηρίου ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για τις επαληθεύσεις και ελέγχους ο οποίος θα υποστηρίζει τη Συντονιστική Αρχή. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει, ήδη, εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ο έλεγχος όλων των διαδικασιών και δαπανών που αφορούν το σχέδιο, από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, το Μνημόνιο Ερευνητικής Συνεργασίας για την Επιστημονική Υποστήριξη για την Πράσινη Μετάβαση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Κύπρο, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚυ). Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα έχει διάρκεια από 22.9.2021, με πενταετή ισχύ, και δικαίωμα ανανέωσης μέχρι το 2029. Θα χρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Πρόγραμμα Θάλεια).

Το Μνημόνιο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για πράσινη μετάβαση και βιώσιμη ανάπτυξη στην Κύπρο μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του Μνημονίου θα παρέχεται υποστήριξη στα αρμόδια Υπουργεία.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τους προτεινόμενους κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζεται η λειτουργία επαρκών διευκολύνσεων υποδοχής στα λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες της Δημοκρατίας με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων από πλοία, περιλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής. Οι κανονισμοί θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να απαλλάξει 71 Κοινοτικά Συμβούλια από την υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς για την εκτέλεση μικρών ώριμων αναπτυξιακών έργων που δεν περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2021, ανάμεσα τους και έργα των οποίων αναμένεται η συνέχιση και ολοκλήρωση. Το ποσό θα ανέλθει στα περίπου 5,2 εκ. ευρώ και θα προέλθει από εξοικονομήσεις άλλων κονδυλίων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών του 2021».

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.