Παράταση υποβολής αιτήσεων σε Σχέδια του Τμήματος ΓεωργίαςΤο Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την επέκταση της περίοδου υποβολής αιτήσεων από 1/6/2020 μέχρι τις 12/6/2020 για συμμετοχή στα σχέδια:

α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς – Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι.

(β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω τους Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη». Μετά την υποβολή του αιτήματος, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για την προκαταρκτική έγκριση ή την απόρριψη τους αίτησής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση για τα Σχέδια, από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (θεματική ενότητα: Σχέδια πετρελαίου κίνησης) http://bit.ly/2VnGvWA, τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ).