Παράθυρο ευκαιρίας για να εξαλειφθεί η γάγγραινα της αγοράς υπηρεσιών στην Τ.Α.

  • Κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του, ούτε θα απολέσει κάποιο εργασιακό δικαίωμα
  • Οι συντεχνίες ζήτησαν σύγκληση του «Μόνιμου Μηχανισμού Παρακολούθησης», ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί συνάντηση από τον υπουργό

Του Γιάννη Κακαρή

Τα περίπου δύο χρόνια που µεσολαβούν µέχρι την υλοποίηση της µεταρρύθµισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούν ένα εξαιρετικά κρίσιµο µεταβατικό στάδιο για τη σωστή εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας.

Πέρα από τις συνενώσεις και τις αυξηµένες αρµοδιότητες των δήµων, αλλάζει και ο χάρτης των εργαζοµένων, µε τις συντεχνίες, την κυβέρνηση και την Ένωση ∆ήµων να έχουν πολλή δουλειά µπροστά τους. Το µόνο βέβαιο είναι πως κανένας εργαζόµενος δεν θα χάσει τη δουλειά του, ούτε θα απολέσει κάποιο εργασιακό δικαίωµα.

Αναγνωρίζοντας πως βασική παράµετρος των αλλαγών στην Τ.Α. είναι η συναίνεση των εργαζοµένων, οι οποίοι θα κληθούν να εφαρµόσουν τη µεταρρύθµιση, στις 3 Μαρτίου 2020 το Υπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση ∆ήµων και οι συντεχνίες ΣΗ∆ΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ προχώρησαν σε συµφωνία που αφορά τα εργασιακά.

Προκειµένου να συζητούνται ζητήµατα που παρουσιάζονται, συµφωνήθηκε η σύσταση Μόνιµου Μηχανισµού Παρακολούθησης. Αφού ψηφίστηκε η µεταρρύθµιση, οι συντεχνίες µε επιστολή τους ζήτησαν από τον υπουργό να ξεκινήσει η λειτουργία του µηχανισµού, ωστόσο µέχρι στιγµής δεν έχει οριστεί συνάντηση.

Η συµφωνία διασφαλίζει πλήρως το καθεστώς εργοδότησης των υφιστάµενων εργαζοµένων που απασχολούνται στις Τοπικές Αρχές, τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας, τα Συµβούλια Αποχέτευσης και τους Οργανισµούς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Επίσης, διασφαλίζεται ότι κανένας εργαζόµενος δεν θα απολυθεί ένεκα της εφαρµογής της μεταρρύθµισης, ενώ διασφαλίζονται πλήρως όλα τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά ωφελήµατα του προσωπικού.

Οι τρεις πλευρές συµφώνησαν επίσης ότι θα εργαστούν στο µεταβατικό στάδιο για ενοποίηση των όρων απασχόλησης και των συλλογικών συµβάσεων των εργαζοµένων που επηρεάζονται από τις συγχωνεύσεις.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι προκύπτει ανάγκη ανακατανοµής του προσωπικού, τότε στη νοµοθεσία δίνεται η δυνατότητα να γίνουν µετακινήσεις του εναλλάξιµου προσωπικού (π.χ. ∆ηµοτικοί Γραµµατείς, Ταµίες, Μηχανικοί κ.α.). Στο εναλλάξιµο προσωπικό δεν υπολογίζονται οι εργάτες, ωστόσο είναι καλά γνωστό ότι όλοι σχεδόν οι δήµοι είναι υποστελεχωµένοι.

Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της μεταρρύθμισης είναι το γεγονός πως οι δήµοι πλέον θα έχουν ευελιξία στις προσλήψεις. Νοουµένου ότι οι δαπάνες του ανθρώπινου προσωπικού δεν ξεπερνούν το 40-45% στον προϋπολογισµό, τότε δεν θα χρειάζονται οι δαιδαλώδεις διαδικασίες και η έγκριση από την κυβέρνηση και τη Βουλή για να γίνουν προσλήψεις.

Οι δύο συντεχνίες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ψήφιση της µεταρρύθµισης, ωστόσο σηµειώνουν ότι «θα µπορούσε να είναι καλύτερη µε περαιτέρω συγχωνεύσεις δήµων και κοινοτήτων». Παρ’ όλα αυτά διαβεβαιώνουν ότι πρέπει να στηριχθεί η µεταρρύθµιση και ότι θα συµβάλουν µε όλες τις δυνάµεις τους για την επίτευξή της.

Προοπτικές νοικοκυρέματος

Η ΠΕΟ υπογραµµίζει ότι την ίδια ώρα θα είναι αυστηρή για να εκλείψει η αγορά υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε στη «Χαραυγή» ο Γενικός Γραµµατέας της ΣΗ∆ΗΚΕΚ-ΠΕΟ, Νίκος Γρηγορίου, «µε τη µεταρρύθµιση δηµιουργούνται τροµερές προοπτικές νοικοκυρέµατος. Υπάρχουν όµως και µεγάλες προκλήσεις, οι οποίες ευελπιστούµε να αντιµετωπιστούν µέσα από το διάλογο».

Υπενθυµίζοντας τη συµφωνία, υπογράµµισε ότι για να λειτουργήσει σωστά ο κοινωνικός διάλογος υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις.

Πρώτον ότι οι συντεχνίες δεν θα δεχτούν κανένα τετελεσµένο και δεύτερο να τερµατιστεί η αγορά υπηρεσιών. Όπως υπέδειξε ο Ν. Γρηγορίου, η ΠΕΟ θεωρεί ότι ανοίγεται ένα µεγάλο παράθυρο ευκαιρίας ώστε να εξαλειφθεί σταδιακά η µεγάλη γάγγραινα της αγοράς υπηρεσιών.

Πρώτος διδάξας για την αγορά υπηρεσιών η κυβέρνηση

Χαρακτηριστικό της έκτασης που έχει πάρει η αγορά υπηρεσιών στους οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι το γεγονός ότι από το 2013 και µετά αυξήθηκαν οι αγορές υπηρεσιών περίπου κατά το 1/3 σε δήµους, κοινότητες, ύδρευση και αποχέτευση.

Ο Νίκος Γρηγορίου σηµείωσε ότι η σηµερινή κατάσταση έχει υποβαθµίσει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την έχει διαλύσει, λόγω της έλλειψης πόρων από την κρίση του 2013 και µετά.

Σε ορισµένες περιπτώσεις τα κονδύλια από το κράτος µειώθηκαν κάτω από το δίχτυ ασφαλείας, φέρνοντας την Τ.Α. σε αδυναµία να στελεχωθεί έστω και στοιχειωδώς. Έτσι, κάποιοι δήµοι βρέθηκαν να µην έχουν υγειονοµικούς λειτουργούς, δηµοτικούς ταµίες, τεχνικούς και εργατικό προσωπικό, µε αποτέλεσµα να µη διεξάγουν σωστά τις εργασίες τους.

Λόγω της πιο πάνω κατάστασης, σηµείωσε, φτάσαµε στην απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, µε τον Ν. Γρηγορίου να καταδεικνύει ότι πρώτος διδάξας για την αγορά υπηρεσιών είναι η κυβέρνηση, φέρνοντας ως παράδειγµα το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης βρέθηκαν εν µία νυκτί από εργαζόµενοι να είναι αυτοεργοδοτούµενοι.

Ως παράδειγµα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά υπηρεσιών έφερε την αποκοµιδή σκυβάλων, αναφέροντας ότι στα ιδιωτικά συνεργεία το επίπεδο ασφαλείας είναι πολύ χαµηλότερο από τα δηµοτικά συνεργεία, αφού όπως είπε «οι όροι εργασίας και η τήρηση της ασφάλειας και υγείας είναι “ψιλά γράµµατα”». Πρόσθεσε ότι «πολλές φορές η ποιότητα της υπηρεσίας είναι πολύ χαµηλότερη από εκείνην του δήµου, µε αποτέλεσµα να τρέχει από πίσω ο δήµος για να τα διορθώσει».

∆εν αναµένεται να υπάρχει υπερστελέχωση

Ο ΓΓ της ΟΗΟ-ΣΕΚ, Αντρέας Ηλίας, ανέφερε ότι η νοµοθεσία δίνει τη δυνατότητα για µετακίνηση κάποιων υπαλλήλων. Σηµείωσε ωστόσο ότι δεν αναµένεται να υπάρχουν προβλήµατα µε υπεράριθµους υπαλλήλους, αφού τα προηγούµενα χρόνια υπήρχε σηµαντική υποστελέχωση.

Σχολιάζοντας την πρακτική που ακολουθείται µε την αγορά υπηρεσιών, επανέλαβε τη θέση της ΣΕΚ ότι είναι ενάντια και πως «µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο µόνο για εργασίες συγκεκριµένης διάρκειας και στόχευσης». Ο κ. Ηλία πρόσθεσε ότι «θα εργαστούµε να µην αποδοµηθούν οι εργασιακές σχέσεις και αναµένουµε τη συµβολή της Ένωσης ∆ήµων κατά τρόπο που να µπορέσει να δηµιουργηθεί µια οριζόντια διεργασία και ενιαίοι όροι απασχόλησης στο σύνολο των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Επίσης, υπογράµµισε ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να προλάβουν τον χρονικό ορίζοντα του 2024.

Υπογραφή σύµβασης και πλώρη για την επόµενη

Ολοκληρώθηκε η διαπραγµάτευση και σύντοµα αναµένεται ότι θα υπογραφεί η ανανέωση της συλλογικής σύµβασης στην Αυτοδιοίκηση, για την περίοδο 2019-2021.

Την ίδια ώρα, θα ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις για τη σύµβαση της επόµενης τριετίας. Λόγω της πανδηµίας, στη σύµβαση που θα υπογραφεί σύντοµα, δεν περιλαµβάνονται αυξήσεις σε µισθούς.

Σύµφωνα µε τον ΓΓ της ΣΗ∆ΗΚΕΚ ΠΕΟ, Νίκο Γρηγορίου, «αυτό που επιτυγχάνεται είναι ότι το εργατικό προσωπικό θα έχει τη δυνατότητα ανέλιξης σε συνδυασµένες κλίµακες, όπως ισχύει και στην υπόλοιπη κρατική υπηρεσία για τους χαµηλόµισθους εργάτες, κάτι που σηµαίνει και προσαυξήσεις». Πρόσθεσε ότι «µειώνονται οι άδειες ασθενείας του εργατικού προσωπικού από περίπου 42 στις 22. Αλλά την ίδια στιγµή αυξάνεται η περίοδος για ενδονοσοκοµειακή περίθαλψη και για βαριές ασθένειες. ∆ηλαδή πληρωµένη άδεια µέχρι 6 µήνες, όπως ισχύει στον δηµόσιο τοµέα».

Επίσης, σηµείωσε ότι στη σύµβαση επιτυγχάνεται ένα νοικοκύρεµα στα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τα ταµεία ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

Στο περίμενε οι δήμοι για ενημέρωση και καθοδήγηση από το Υπουργείο

Με την ψήφιση της µεταρρύθµισης επείγει η έναρξη της λειτουργίας των Συµβουλίων Κοινών Υποθέσεων. Ωστόσο, οι δήµοι αναµένουν ακόµα να ενηµερωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις διαδικασίες. Σηµειώνεται ότι για να τεθεί σε εφαρµογή η µεταρρύθµιση πρέπει πρώτα να δηµοσιευθούν οι νόµοι, αλλά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέπεµψε τους δύο από τους τρεις.

Σε δηλώσεις του στη «Χαραυγή» ο πρόεδρος της Ένωσης ∆ήµων, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει δώσει πολλαπλές διαβεβαιώσεις ότι κανένας δηµοτικός υπάλληλος δεν θα χάσει τη δουλειά του ως αποτέλεσµα της μεταρρύθµισης. Κατά το µεταβατικό στάδιο, τα Συµβούλια Κοινών Υποθέσεων, στα οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους επηρεαζόµενους φορείς, είναι επιφορτισµένα µε το καθήκον να προσαρµόσουν τα σχέδια υπηρεσίας, ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να βρουν τη θέση τους στις νέες οντότητες».

Ο δήµαρχος Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ανέφερε ότι αναµένεται να κληθούν από το υπουργείο για ενηµέρωση και χρονοδιαγράµµατα, κάτι το οποίο δεν έγινε ακόµη.

Εκτίµησε ότι πρέπει πρώτα να γίνει καταγραφή όλων των εργαζοµένων σε κάθε θέση, να καταλήξουν στη δοµή και το οργανόγραµµα του νέου δήµου και του Επαρχιακού Οργανισµού και ακολούθως «να προσπαθήσουµε να ταιριάξουµε το προσωπικό µε βάση αντικειµενικά κριτήρια».

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.