Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου επιδιώκει την υιοθέτηση και προώθηση βέλτιστων πρακτικών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία διασφαλίζουν την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας ενάντια στους ηλικιωμένους. Παράλληλα, επιδιώκει την ανάπτυξη προστατευτικών μηχανισμών και υπηρεσιών που να προστατεύουν τους ηλικιωμένους από τη βία και την παραμέληση και να τους δίνουν φωνή.

Σε ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, που εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου, αναφέρεται ότι στη σύγχρονη εποχή, οι ηλικιωμένοι έχουν να διαδραματίσουν έναν σημαντικότατο ρόλο καθώς μέσα από τη μετάδοση των εμπειριών και των γνώσεων τους, τη φροντίδα των εγγονιών όταν οι γονείς δεν μπορούν να το πράξουν και μέσα από τον εθελοντισμό, συμβάλλουν στο να κρατούν την κοινωνία υγιή και σε ισορροπία.

«Η γήρανση του πληθυσμού στην Κύπρο με τα συστηματικά χαμηλά ποσοστά γεννήσεων αλλά και το ολοένα αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής, επιβάλει τον σχεδιασμό Εθνικής Στρατηγικής για να εξασφαλιστεί ότι οι ηλικιωμένοι θα έχουν ενεργό, υγιή και αξιοπρεπή γήρανση, μέσα από προγράμματα και καλές πρακτικές που θα τους επιτρέπουν να είναι δημιουργικοί και αυτοεξυπηρετούμενοι, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους», προστίθεται.

Οι αντιλήψεις μας για το γήρας, σημειώνεται, πρέπει να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα της αυξανόμενης μακροζωίας μας και όχι να μένουν προσκολλημένες στο παρελθόν – οι αρνητικές αντιλήψεις για τα ηλικιωμένα άτομα είναι αδικαιολόγητες και λανθασμένες, γιατί η συνεχόμενη αύξηση του προσδόκιμου της ζωής και η διαρκής πρόοδος της επιστήμης, επιτρέπει σε ολοένα περισσότερους ανθρώπους να γερνούν και να είναι ενεργοί πολίτες, να συμμετέχουν στα κοινά, να είναι ενδιαφέροντες ως άνθρωποι και κύρια, ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Οι λανθασμένες αντιλήψεις και διακρίσεις, αναφέρεται, προκαλούν τον ηλικιακό ρατσισμό, ο οποίος πληγώνει βαθιά τους ηλικιωμένους ανθρώπους.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τρίτη Ηλικία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι είναι πιθανότερο να βασιστούν σε άλλους για φροντίδα, «να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή» (Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, άρθρο 25).