Παρεμπόδιση λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε Φακέλους του Υπουργείου Οικονομικών, καταγγέλλει μεταξύ άλλων ο Γενικός Ελεγκτής στην Ειδική Έκθεση για το 2016. Στην έκθεση για το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτο να αναμένεται από τους λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να καταγράφουν και να ενημερώνουν το Υπουργείο Οικονομικών ως προς τα μέρη των περιεχομένων του φακέλου που οι ίδιοι κρίνουν ότι είναι σκόπιμο να φωτοτυπήσουν.

Ποινική έρευνα για την ετεροβαρή συμφωνία με ΟΠΑΠ

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου η Ελλεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι η Διακρατική Συμφωνία για τα παιγνίδια του ΟΠΑΠ κατέστη ετεροβαρής εις βάρος της Δημοκρατίας και ερμηνευόταν λανθασμένα, με αποτέλεσμα το ποσοστό απόδοσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία να είναι διαχρονικά χαμηλό. Σημειώνεται επίσης ότι από την περιορισμένη πρόσβαση σε έγγραφα που καταρχήν ο ΟΠΑΠ επέτρεψε σε λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου, φάνηκε πως υπήρχαν ενδείξεις ότι προκύπτουν σοβαρά θέματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ορθότητα των πληρωμών προς την ΚΔ, σημειώνοντας πως η Γενική Λογίστρια ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα με επιστολή, ο οποίος έδωσε οδηγίες για έναρξη αστυνομικής ποινικής έρευνας.
Μεταξύ των πολλών διαπιστώσεων για το Υπουργείο Οικονομικών, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι παραχωρούνται «κατά χάριν» χορηγίες σε φυσικά πρόσωπα, κοινοτικά συμβούλια, αγροτικές οργανώσεις κ.λπ. για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην έννοια της «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας.

Περισσότερα στην «Χαραυγή» της Τρίτης

Σπύρος Σωτηρίου