Παρέμβαση Γ.Λουκαΐδη στην Ολομέλεια της ΚΣΣΕ – Να ασκηθεί περισσότερη πίεση στα κράτη μέλη

Κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), το μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας κ. Γιώργος Λουκαΐδης κατέθεσε γραπτή παρέμβασή του για το θέμα της εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Στην παρέμβασή του, ο κ. Λουκαΐδης συνεχάρη τον Κύπριο Εισηγητή κ. Κωστή Ευσταθίου για τα πολύ σημαντικά ευρήματα της έκθεσής του. Σημείωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις του ΕΔΑΔ, ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ίντερλακεν αποφόρτισαν σημαντικά το έργο του Δικαστηρίου, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Επισήμανε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν πολύ σημαντικές και περίπλοκες μη-εκτελεσθείσες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η Διακρατική προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας.

Ο κ. Λουκαΐδης υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ασκηθεί περισσότερη πολιτική πίεση προς τα κράτη μέλη, προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, περιλαμβανομένης και της διαδικασίας επί παραβάσει που δύναται να ενεργοποιήσει η Επιτροπή Υπουργών σε έκτακτες περιπτώσεις.

Ο κ. Λουκαΐδης αναφέρθηκε, επίσης, σε συγκεκριμένους τομείς, όπου καταγράφονται οι περισσότερες παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν μέλη των σωμάτων ασφαλείας, οι συνθήκες κράτησης, τα βασανιστήρια, αλλά και οι αργοί ρυθμοί απόδοσης της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι τα προβλήματα αυτά πρέπει να τύχουν άμεσης αντιμετώπισης και θεραπείας.

Τέλος, ο κ. Λουκαΐδης αναφέρθηκε στον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά στην εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και, γενικότερα, στην προώθηση και εμπέδωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στην προβολή του έργου του Δικαστηρίου σε εθνικό επίπεδο.

Προπάντων, η δημιουργία μόνιμων δομών στα κοινοβούλια, αφενός, για να ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος όσον αφορά τη συμμόρφωση των κρατών με τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και, αφετέρου, για να ελέγχεται η συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι καίριας σημασίας,  υπογράμμισε ο κ. Λουκαΐδης.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.