«Παρενέργειες» για την ευρύτερη Λεμεσό από το Ενεργειακό Κέντρου Βασιλικού

Σημαντικά πορίσματα και επισημάνσεις που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία προκύπτουν μέσα από έρευνα που συντόνισε το ΤΕΠΑΚ

Αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα αποτελεί η εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας για τον πληθυσμό στην ευρύτερη Λεμεσό και ειδικότερα στην περιοχή των εγκαταστάσεων του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, αλλά και στις γύρω κοινότητες.

Παράλληλα, επιτακτική είναι η ανάγκη για αυστηρότερες πολιτικές εκ μέρους της κυβέρνησης σε ό,τι έχει να κάνει με την αδειοδότηση, αλλά και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που αφορούν τους υδρογονάνθρακες, όπως και η σωστή επικοινωνία με το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Αυτό υποδεικνύεται μέσα από τα ευρήματα που έχουν προκύψει στα πλαίσια του έργου EXPOSOGAS, το οποίο συντονίστηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιατρικής της Εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Οργανισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Ολλανδία και ασχολήθηκε με θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας που αφορούν τους υδρογονάνθρακες στην περιοχή της Κύπρου και ειδικότερα στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.


Βασικοί άξονες της μελέτης που έγινε ήταν η αξιολόγηση της αντίληψης των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με δυνητικούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και τις προτεινόμενες δράσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, καθώς και η ανάλυση του ενδιαφέροντος των εμπλεκόμενων φορέων για νέες τεχνολογίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της έκθεσης σε υδρογονάνθρακες και συναφείς ρύπους τόσο για τους εργαζομένους στη βιομηχανία, όσο και για τον πληθυσμό που κατοικεί στη γύρω περιοχή.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν την ανάγκη για την εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης της υγείας για την ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου και τις γύρω κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων συχνών μετρήσεων των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων.

Η συνεχής και ουσιαστική συνεργασία, αλλά και η αμοιβαία ανατροφοδότηση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται με το Ενεργειακό Κέντρο είναι ουσιαστικής σημασίας, όπως επισημαίνεται, καθώς αυτό μπορεί να επιτρέψει την επισημοποίηση μελλοντικών στρατηγικών πρωτοβουλιών για το περιβάλλον, την επαγγελματική και τη δημόσια υγεία.


Τονίζεται, δε, η ανάγκη για τη «δημιουργία πρωτοκόλλων διαχείρισης ρίσκου υγείας από επείγουσες καταστάσεις ή από χρόνιες εκθέσεις του γενικού πληθυσμού σε υδρογονάνθρακες».

Είναι επίσης σημαντικές οι δράσεις αξιολόγησης, ιεράρχησης και παρέμβασης για τους κινδύνους στην υγεία των εργαζομένων σε δραστηριότητες φυσικού αερίου/υδρογονανθράκων, όπως και οι δράσεις που αποτιμούν το ρίσκο υγείας για πληθυσμούς που διαμένουν γύρω από ενεργειακούς κόμβους και βιομηχανικές ζώνες.

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό που υποδεικνύεται μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι η πλήρης συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που προνοούν την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και τη μείωση των κινδύνων για την υγεία όσον αφορά τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και υδρογονανθράκων γενικότερα, είτε για βραχυπρόθεσμα και οξεία περιστατικά ή για μακροχρόνιες εκθέσεις.


Τα εν λόγω πρωτόκολλα, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει άμεσα να προσαρμοστούν στις κυπριακές συνθήκες, να εξεταστούν, να δοκιμαστούν και να βελτιστοποιηθούν.

Οι μελετητές τονίζουν επίσης την ανάγκη να υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ των σχετικών κυβερνητικών υπηρεσιών και των διαφόρων υπουργείων που επιφορτίζονται με ρυθμιστικές πτυχές που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων υδρογονανθράκων για την ανθρώπινη υγεία.

Με δεδομένο ότι η Κύπρος είναι μικρή σε έκταση και τέτοιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων σε συγκεκριμένες περιοχές πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν τη γειτνίασή τους με παράκτιους πληθυσμούς όπου δραστηριοποιείται και η μεγάλη τουριστική βιομηχανία της, είναι σημαντική, όπως υποδεικνύεται, η συστηματική παρακολούθηση των δεικτών έκθεσης του πληθυσμού σε υδρογονάνθρακες μαζί με αυτών της πληθυσμιακής υγείας (π.χ. περιστατικά χρόνιων νοσημάτων) στην ευρύτερη περιοχή, η οποία πρέπει να ξεκινήσει πριν τη λειτουργία των τερματικών ή των δραστηριοτήτων μαζικής παραγωγής φυσικού αερίου.


Κάτι τέτοιο, όπως διευκρινίζεται, θα έχει πολλαπλά οφέλη για τη Δημοκρατία, μια σειρά από λόγους όπως η επιτάχυνση της εξειδίκευσης και επιπλέον επαγγελματικής κατάρτισης των λειτουργών που εργάζονται σε σχετικές κρατικές υπηρεσίες, η επικαιροποίηση των ελέγχων και επαληθευτικών μετρήσεων για σειρά δοκιμών και στοιχείων που υποβάλλουν στις υπηρεσίες του κράτους οι επιστημονικές ομάδες των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ΑΟΖ της Κύπρου, αλλά και η ενίσχυση του αισθήματος της εμπιστοσύνης του κοινού.

Χρήστος Χαραλάμπους

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.