Το σχέδιο ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα για τον Ακάμα παρουσίασε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ο απερχόμενος Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης.

Τις θέσεις τους ανέπτυξαν οι επηρεαζόμενες κοινότητες, ιδιοκτήτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είκοσι τρία εκατομμύρια ευρώ θα στοιχίσει η υλοποίηση των διαφόρων δράσεων και υποδομών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Παρουσιάζοντας το σχέδιο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, ο απερχόμενος Υπουργός είπε ότι μέσω λειτουργίας των διαφόρων υποδομών, τα ετήσια έσοδα του κράτους θα ανέρχονται σε μισό εκατομμύριο.

Μία από τις υποδομές, για τις οποίες εκφράστηκαν θετικά περιβαλλοντικές οργανώσεις, είναι οι τέσσερις πύλες εισόδου . Η είσοδος θα στοιχίζει 2 ευρώ και στη συνέχεια στα έξι χρόνια εφαρμογής του σχεδίου στα 4 ευρώ.

Παράλληλα προβλέπεται λειτουργία κάποιων αναψυκτηρίων.

Στη συζήτηση στην επιτροπή περιβάλλοντος θίχτηκε και το φλέγον ζήτημα των περίκλειστων, στο εθνικό πάρκο, περιουσιών. Οι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι το κομμάτι περίκλειστης γης που ανήκει στην οικογένεια Φωτιάδη, ένα κομμάτι γης της Αρχιεπισκοπής στην Τοξεύτρα και κάποια άλλα περίκλειστα τεμάχια πρέπει να μείνουν εκτός εθνικού δασικού πάρκου.

Το ΑΚΕΛ ψέγει το ότι το πρόβλημα των ιδιωτικών περιουσιών παραμένει ανεπίλυτο, τονίζοντας ότι το σχέδιο που ετοίμασε η κυβέρνηση οδηγεί σε ένα κατά πολύ μικρότερο προστατευόμενο δάσος, απ’ ότι στο παρελθόν και εξαιρεί το 25% της χερσαίας επικράτειας που εμπίπτει σε σχέδια ΝΑΤΟΥΡΑ.

Το ζήτημα θα απασχολήσει ειδική συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος.