Παρουσίαση του πρωτοποριακού προγράμματος «Δικαιοσύνη για Όλους»

Πριν λίγους µήνες, ο Παγκύπριος ∆ικηγορικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται ένα πρωτοποριακό σχέδιο κάτω από τον τίτλο «∆ικαιοσύνη για όλους», µε σκοπό να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε δικηγόρο σε όσους συµπολίτες µας δεν έχουν τους πόρους. Αρκετοί δικηγόροι διαχρονικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αµοιβή, σε άτοµα που απευθύνονται κοντά τους για νοµική βοήθεια η προσπάθεια όµως είναι, αυτή η βοήθεια, να παρέχεται µε δοµηµένο τρόπο, κάτω από την αιγίδα του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου ο οποίος θα έχει και την εποπτεία του προγράµµατος.

Το Πρόγραµµα θα παρουσιαστεί σε δηµοσιογραφική διάσκεψη, σήµερα, Τρίτη 19 Απριλίου 2022, στις 12.00µ., στο Πολυδύναµο Κέντρο του ∆ήµου Λευκωσίας.

Τη φιλοσοφία, τους άξονες και τους στόχους του προγράµµατος θα αναπτύξει η δικηγόρος και συνιδρύτρια του Κυπριακού ∆ικτύου «∆ικαιοσύνη για Όλους» κ. Αλεξία Κουντουρή, που είχε και την πρωτοβουλία. Χαιρετισµό θα απευθύνουν: ο Πρόεδρος του Π∆Σ, δρ Χρ. Κληρίδης, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Α. Ανθούση και ο ∆ήµαρχος Λευκωσίας κ. Κ. Γιωρκάτζης ενώ θα υπογραφεί, µε την ευκαιρία, Μνηµόνιο Συνεργασίας του ∆ικτύου µε το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Όπως πληροφορούµαστε, το πρόγραµµα θα το διαχειρίζεται το Κυπριακό ∆ίκτυο ∆ικαιοσύνη για Όλους, που είναι εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην οποία θα συµµετάσχουν ο Παγκύπριος ∆ικηγορικός Σύλλογος και η πλατφόρµα ∆ικαιοσύνη για Όλους. ∆ικαιούχοι θα είναι άτοµα τα οποία λαµβάνουν επίδοµα ΕΕΕ και οι οποίοι δεν µπορεί να εξυπηρετηθούν από το πρόγραµµα νοµικής αρωγής του Κράτους.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε δύο πυλώνες:

  • Μέσα από κέντρα εξυπηρέτησης, τύπου walk in.
  • Μέσα από ένα δίκτυο εθελοντών δικηγόρων που επιθυμούν να προσφέρουν χωρίς αμοιβή τις υπηρεσίες τους μέσα από το πρόγραμμα.

Τα κέντρα θα λειτουργήσουν σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια (στα πολυδύναμα κέντρα). Σε πρώτο στάδιο θα λειτουργήσει τους πρώτους έξι μήνες πιλοτικά στη Λευκωσία το πρώτο κέντρο. Μετά την πάροδο των έξι μηνών, θα λειτουργήσουν τα υπόλοιπα walk in κέντρα στις υπόλοιπες επαρχίες. Κάθε κέντρο θα στελεχώνεται μόνιμα από ένα δικηγόρο τον οποίο θα βοηθούν φοιτητές νομικής. Στα κέντρα θα δίδεται μία καταρχήν νομική καθοδήγηση και εάν απαιτείται η διαμεσολάβηση ή εκπροσώπηση από δικηγόρο, ο πολίτης θα παραπέμπεται σε δικηγόρο που ασχολείται με τέτοιας φύσης υποθέσεις, στη βάση καταλόγου που θα τηρείται με εθελοντές δικηγόρους. Ο/Η δικηγόρος που θα παρέχει υπηρεσίες στο κέντρο δεν θα μπορεί να αναλαμβάνει υποθέσεις επί αμοιβή από τους δικαιούχους.

Το Δίκτυο εθελοντών δικηγόρων θα στηριχθεί σε μητρώο δικηγόρων που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά pro bono υπηρεσίες, μέσω του προγράμματος. Κριτήριο εισδοχής στο μητρώο θα είναι η κατοχή ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, ελάχιστη εμπειρία δύο ετών στο επάγγελμα και η μη ύπαρξη καταδίκης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Θα καταρτιστεί επίσης μητρώο δικηγορικών εταιρειών που ενθαρρύνουν/ διευκολύνουν τους δικηγόρους τους να λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα και συνδράμουν έτσι και οι ίδιες στο πρόγραμμα.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.